Våldtäkt att ha sex med sexuellt minderåriga

FRÅGA
Hej. När jag var 14 år (snart 8 år sedan) blev jag sexuellt utnyttjad av en 22åring. Han skulle ha fest och köpte ut alkohol åt mig, jag blev väldigt full då det var första gången jag drack. Jag gick med på att ha sex med honom då jag var ung och dum samt väldigt full. Jag förträngde hela kvällen och endast nyligen har det kommit fram igen och jag insåg att det var "våldtäkt". Vilka chanser har jag idag att anmäla honom och vad skulle kunna göras åt honom? Det finns ögonvittnen som såg honom ha sex med mig, samt konversationer på Internet mellan honom och mig gällande det här. Tack.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om sexualbrott hittar du i brottsbalkens sjätte kapitel (BrB 6 kap.).

Situationen du beskriver är en våldtäkt

Sexualbrottslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan tidpunkten för den händelse du beskriver, och i många avseenden blivit strängare mot gärningsmannen. I svensk rätt döms brott efter lagarna som gällde vid tidpunkten för brottet, inte efter senare tillkommen lagstiftning. Situationen som du beskriver är dock utan tvekan brottslig även enligt då gällande lagstiftning. Sexuell myndighetsålder är femton år i Sverige, och ungdomar yngre än så anses inte frivilligt kunna samtycka till sex, även om undantag från denna regel ibland görs om båda medverkande är väldigt nära i ålder, exempelvis fjorton och sexton år (BrB 6 kap. 4 §).

Enligt både nuvarande och dåvarande lagstiftning klassas det som våldtäkt att ha sex med någon som är under femton år, oavsett hur personerna betett sig och agerat (BrB 6 kap. 4 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Det krävs dock att gärningsmannen var medveten eller hade skälig anledning anta att personen denne hade sex med var under femton år (BrB 6 kap. 13 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Var killen du beskriver medveten eller i vart fall hade skäl att anta att du var under femton år, innebär det att han bara av den anledningen begått en våldtäkt. Att du dessutom beskriver hur han utnyttjade din berusning och sin makt över dig gör situationen ännu allvarligare, och det är mycket rimligt att tro att han därför kunnat dömas för våldtäkt även om han faktiskt trott att du var över femton år.

Vad du kan göra idag

Våldtäkt av normalgraden har en preskription på tio år, medans grova våldtäkter först preskriberas efter femton år (BrB 35 kap. 1 §). Är brottet dessutom begånget mot ett omyndigt brottsoffer börjar preskriptionstiden inte räknas förrän offret fyllt arton år (BrB 35 kap. 4 §). Detta innebär att du har full formell möjlighet att anmäla detta åtta år gamla brott till polisen, och få gärningsmannen dömd.

Vad gäller dina faktiska chanser att få personen åtalad och dömd vågar jag inte uttala mig alltför självsäkert om. Våldtäktsmål är vanligtvis "ord mot ord-situationer" som är svåra att bevisa när det gått lång tid, men i ditt fall råder inget sådant problem i och med att det råder strikt förbud mot att ha sex med sexuellt minderåriga. Det gör bevisläget betydligt enklare, eftersom det endast krävs att rätten kommer fram till att den händelse du beskriver faktiskt har skett och att killen "skäligen kunde anta" att du var under femton år. De bevis du räknar upp borde absolut vara av stor relevans för en sådan bedömning, och det är långt ifrån otänkbart att killen därmed skulle bli fälld för brottet. Du påbörjar denna process genom att anmäla brottet hos polisen via telefon eller besök på en polisstation. Kom dock ihåg att om du väljer att anmäla brottet kan du inte "ta tillbaka" din anmälan. När utredningen väl är igång är polis och åklagare skyldiga att färdigställa den, oavsett om du vill det eller inte.

Brottet rubriceras våldtäkt mot barn och ska som utgångspunkt ge minst två års fängelse. Utöver det kan du räkna med att få skadestånd för kränkningen (Skadeståndslagen 2 kap. 3 §).

Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (249)
2019-09-10 Är det någonsin lagligt för en artonåring att ha sex med en fjortonåring?
2019-09-08 Var går gränsen för blottning och hur får jag någon att sluta blotta sig?
2019-09-04 Hur hittar jag äldre versioner av en lag?
2019-08-31 Vilken preskriptionstid gäller vid sexuellt tvång?

Alla besvarade frågor (72877)