Våldsamt motstånd mot ordningsvakt

2015-11-27 i Övriga brott
FRÅGA
Tja!Om man vart polisanmäld för våldsamtmotstånd på en ordningsvakt. Vad tror ni en dagsböter kommer landa på? Jag har nekat till brott då jag verkligen inte håller med men man vet ju aldrig hur dom tänker och jag kanske blir oskyldigt dömd. Sen undra jag också hur det funkar med om jag inte vill ta det till rättegång och bara säger att jag gjorde det om tex polisen och åklagaren tror jag gjort brottet och vill ta det till domstol även fast jag nekat till en början. Blir det billigare för mig då jag inte behöver betala själva rättegången etc? Jag är 22år och har en årsinkomst på ca 900k...Jag gjorde även en motanmälan då dom slet av mitt ledband i tummen och drog min axel ur led när dom skulle lyfta upp mig när jag låg på backen med handfängsel.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Antalet dagsböter baseras på brottets straffvärde. Våldsamt motstånd (17 kap 4 § Brottsbalken) har en straffskala på böter eller fängelse i högst sex månader. Är omständigheterna inte så försvårande blir straffvärdet inte så högt och antalet dagsböter blir färre. 30 dagsböter är det lägsta man kan få, och 150 är det högsta. Normalt ligger våldsamt motstånd på runt 40 dagsböter.

Hur stor varje dagsböter blir baseras på din inkomst. Man säger att dagsbötern ska vara ca en tusendel av årsinkomsten. Den minsta dagsbötern man kan få är 50 kr, och den högsta är 1000 kr. Ungefär hur stor din dagsböter kan tänkas bli kan du räkna ut här: https://rakna.net/berakna/dagsboter/

Efter en anmälan blir det upp till förundersökningsledaren (i det här fallet polisen) att utreda brottet. När förundersökningen är klar överlämnas målet till en åklagare som sedan beslutar huruvida åtal ska väckas. Finns det skäl att väcka åtal så gör åklagaren det, och då kommer en stämningsansökan hem till dig.

Blir du anhållen eller häktad har du rätt till en offentlig försvarare (21 kap 3a § Rättegångsbalken). Detsamma gäller om du blir misstänkt för ett brott där påföljden är minst sex månader. Men så är troligen inte fallet här (påföljden är högst sex månader), varför du antingen kan förordna en egen försvarare, eller dyka upp i rätten utan försvarare. Har du ingen försvarare kompenseras detta något genom att rätten ställer fler frågor och försöker hjälpa dig lite på vägen så att allt viktigt framgår, när du berättar om händelsen osv.

Anledningen till att jag nämner advokat är att vid en fällande dom, så får du som tilltalad betala vissa av rättegångskostnaderna. Bland rättegångskostnaderna finns just advokatkostnaden. Är advokaten en offentlig försvarare istället för en privat advokat förordnad av dig så kan kostnaderna, trots en fällande dom, stanna på staten i vissa fall. Kostnaderna för en privat försvarare får du däremot alltid betala själv om du fälls. Men eftersom du har god inkomst riskerar du att vid en fällande dom ändå få betala, även om du förordnas en offentlig försvarare (31 kap 1 § Rättegångsbalken). Frias du däremot så betalas advokatkostnaderna av staten, oavsett om det är en offentlig eller privat försvarare, så länge kostnaderna är rimliga (31 kap 2 § Rättegångsbalken).

Men vad har då ett erkännande för verkan i detta? Saken är att man i brottmål som huvudregel inte kan låta ett erkännande avgöra ett mål, utan att ”pröva erkännandet”. Erkänner du dig skyldig redan i förväg, för att slippa en rättegång, så kommer det i regel inte ha någon betydelse för huruvida rättegången kommer ske eller inte. Däremot kan erkännandet ha verkan som bevis i själva rättegången.

Ett undantag från att rättegången blir av är om åklagaren kan utfärda ett s.k. strafföreläggande på ditt erkännande. Det som händer då är att en fällande dom baseras på att du skriver under föreläggandet och erkänner dig skyldig samt accepterar de påföljder som anges. Då slipper du åtal, rättegång och risk för att tvingas betala rättegångskostnader.

För att få utfärda strafföreläggande så krävs att inte strängare påföljder än villkorlig dom och böter kan meddelas pga brottet. Här finns det alltså en möjlighet att ett strafföreläggande utfärdas. Det finns dock en risk att man anser att det ändå måste ske en prövning i rätten, om man är osäker på om du verkligen är skyldig. Bl.a. kan din motanmälan och andra omständigheter skapa viss osäkerhet och göra att man ändå vill pröva målet.

Alltså: väljer åklagaren att väcka åtal kommer du att riskera att få betala rättegångskostnader. Om inte ett strafföreläggande utfärdas spelar det ingen större roll om du erkänner eller inte, utöver möjligen det faktum att rättegången och processen kan förkortas och kostnaderna i allmänhet då minskar.

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll