Val av vårdnadshavare när ensamstående förälder dör

2017-08-07 i Barnrätt
FRÅGA
Kan jag välja vem som tar min dotter när jag går bort? Är ensamstående med fader okänd på dottern och jag har en kompis som funnits där för min dotter sen hon va 6 månader gammal (hon är snart 2 år) och hon kallar han för pappa, kan jag skriva papper på att han ska ta över dottern om de händer mig nått? Han vill de och jag vill de, dottern är jätte trygg och älskar sin så kallade pappa
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler angående vårdnad av barn återfinns i föräldrabalkens (FB) 6 kap.

Om ett barn står under vårdnad av endast en förälder och den föräldern dör ska rätten enligt 6 kap 9 § st. 2 FB på ansökan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vidare enligt 6 kap 10a§ FB föreskrivs att vårdnadshavaren som väljs ut utses utifrån huruvida denna person är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Om en ny vårdnadshavare ska utses efter att föräldern har dött och denne förälder har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare ska denna person som föräldern valt utses till ny vårdnadshavare om det inte är olämpligt.

När man avgör vem som blir vårdnadshavare råder grundprincipen i barnrätt om barnets bästa (se 6 kap 2a§ FB). Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Sammanfattningsvis: Ja du kan önska att din kompis ska bli vårdnadshavare till din dotter om du dör. Så länge din kompis inte är olämplig som vårdnadshavare (vilket han antagligen inte är då man avgör detta genom barnets bästa) så kommer rätten att ta hänsyn till din önskan och din kompis kommer då bli vårdnadshavare. Med tanke på att du säger att din dotter kallar din kompis för pappa lär det inte vara något problem.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?