Val av skola vid gemensam vårdnad

2015-12-10 i Barnrätt
FRÅGA
Min son vill byta skola men hans pappa säger nej. Sonen är 10 år och har sedan skolstarten haft svårigheter med att trivas på sin skola. Jag bor 20 min från pappans bostad och sonens skola och det är till skolan bredvid mig han vill byta till. Där har han kompisar via sin idrott. Pappan tycker vi ska byta till en annan skola i hans kommun. Har min son någon egen talan och hur bär vi oss åt rent juridiskt om pappan inte samarbetar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB).

Det framgår inte av din fråga om ni är gemensamma vårdnadshavare till er son eller om någon av er har ensam vårdnad. Om någon av er är ensam vårdnadshavare har denne själv rätt att bestämma i frågor som rör er sons personliga angelägenheter och kan i så fall själv bestämma vart han ska gå i skolan enligt 6 kap. 11 § FB. Om ni istället har gemensam vårdnad så har ni rätt och skyldighet att tillsammans bestämma över hans personliga angelägenheter enligt 6 kap. 13 § FB. Ni ska således gemensamt besluta om vart han ska gå i skolan och det finns inga juridiska regler om hur er oenighet ska lösas så länge den gemensamma vårdnaden består. En allmän vägledning är att när ni utövar vårdnaden är att ni ska ta hänsyn till er sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad. Eftersom han är omyndig kan han dock inte själv bestämma vart han ska gå i skolan.

Ändring av vårdnad

Den enda juridiska lösningen som står till buds om inte den gemensamma bestämmanderätten ska bestå är att en av er får ensam vårdnad. Det finns möjlighet att avtala om att en av er ska ha vårdnaden om er son enligt 6 kap. 6 § FB. Ett sådant avtal ska godkännas av socialnämnden. När de gör en bedömning av om de ska godkänna avtalet eller inte utgår de ifrån vad som är bäst för ert barn. Utgångspunkten brukar generellt vara att barn har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Generellt sätt brukar det sägas att gemensam vårdnad är vad som är bäst för barn men det kan se annorlunda ut i enskilda fall om samarbetssvårigheterna mellan vårdnadshavarna är stora.

Det finns också möjlighet för någon av er att gå till domstol för att få ensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. När rätten gör en bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam fäster de särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör er son. De kan inte besluta om gemensam vårdnad om ni både skulle vara emot det. Även här är dock utgångspunkten vad som är bäst för ert barn med utgångspunkt från att gemensam vårdnad anses vara det bästa för barn även om det såklart finns undantag.

Jag hoppas verkligen ni kan komma överens om vart det är bäst för er son att gå i skolan. Om det inte går och du vill diskutera möjligheten till ändring av vårdnad kan du här kontakta Familjens jurist för att boka ett möte med en erfaren familjejurist.

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1560)
2020-10-31 Umgänge mot barnets vilja
2020-10-31 Barn som misstänks fara illa hos umgängesföräldern
2020-10-31 Hur räknar man ut underhåll?
2020-10-31 Får jag bestämma hur mycket umgängestid barnet ska ha med den andra föräldern?

Alla besvarade frågor (85738)