Val av lands lag vid bodelning, USA - Sverige.

2016-01-27 i Domstol
FRÅGA
Hej Min fru är amerikansk medborgare och jag svensk medborgare, vi gifte oss i USA och vi tänkte skilja oss men jag bor här och jag har ett företag och ett hus här i Sverige. Min fråga är vad har hon för rättigheter att få från dom sakerna som jag äger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag analyserar din fråga så vill du skydda din egendom i en förestående skilsmässa. Utan att ha skrivit ett äktenskapsförord (prenuptial agreement) så kommer bodelningen ske enligt det lands lag där du och din fru bosatte er efter att ni ingick äktenskap. Detta följer av av 4 § LIMF.

Det innebär att oavsett om skilsmässan avgörs i svensk domstol eller amerikansk så är det den delstats lag vilken du och din fru tog hemvist i som bestämmer fördelningen av er gemensamma egendom.

Det finns dock ett undantag som jag ändå vill nämna då jag inte är helt på det klara med dina förutsättningar. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där minst två år, tillämpas istället den statens lag.

Sammanfattningsvis så är det amerikansk lag som gäller. Vad den säger är svårt för mig att tolka, även om jag visste vilken delstat du och din fru bosatte er efter att ni gifte er, då jag inte är tillräckligt familjär med utom svenska rättssystem.

Du behöver i min mening ta kontakt med någon som är insatt i den amerikanska juridiken för att få veta vilka anspråk din fru kan göra gällande på din egendom.

Lycka till, önskar

Jesper Lublin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (450)
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen
2020-11-24 Fråga om att överklaga en dom från tingsrätten
2020-11-22 Hur får målsägande hjälp och stöd genom rättegången?
2020-11-15 Vilken domstol ska handlägga en tvist angående en olovlig användning av en bild?

Alla besvarade frågor (86590)