FrågaFAMILJERÄTTGod man27/02/2022

Val av god man

Min mans far har diagnostiseras med en demenssjukdom. Han har precis flyttat in på äldreboende. Min man är närmast anhörig,men fadern har en sambo och styvson. De två vill ansöka om god mansskap. Min man tycker inte dessa två är lämpade pga deras avsikter. Han vill hellre ha en utomstående god man. Min son har pratat med enhetschef på boendet. Tänker att de då kan bli att sambon och styvsonen gör en egen ansökan. Och min man tar hjälp av enhetschef som gör en ansökan . Kan min man påverka ansökan ? Eller hindra att inte sambon och hennes son blir Gode män?

Lawline svarar

Tolkning av fråga och omständigheter

Din mans far har diagnostiserats med demenssjukdom och flyttat in på äldreboende. Din man är närmast anhörig men fadern har en sambo och styvson som vill bli gode män. Din man tycker inte dessa är lämpliga på grund av deras avsikter. Dessutom så tycker din man att en utomstående god man är lämpligare.

Din fråga är om din man kan påverka ansökan, det vill säga sambons och styvsonens ansökan om godmanskap eller hindra att de bli gode män.

Kort svar på din fråga

Ja din man kan påverka ansökan om godmanskap. Sambon har rätt att ansöka men inte styvsonen då han inte räknas som när anhörig, det gör bara bröstarvingar, föräldrar och syskon. Därmed så får sonen inte söka men sambon (11:15 FB och prop. 1987/88:124 s. 175). Din man kan hindra sambon att bli god man vilket kommer förklaras nedan.

Vad som gäller för att hindra sambon att bli god man

Innan någon blir vald till god man ska personens lämplighet bedömas (11:12 2st FB). Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person (11:12 1st FB). Syftet med valet av god man har betydelse. Är det huvudsakliga syftet att sörja för personen så kan närstående släkting eller annan närstående person väljas. Om huvudsakliga syftet däremot är att tillvarata rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kan det, om det finns oenighet kring släktingarna angelägenheter, vara mindre lämpligt att förordna någon av dem till god man (se Högsta domstolens rättsfall NJA 1980 s 171 som fortfarande idag är aktuellt vid val av god man). Därmed så vid val av god man kan din man med stor sannolikhet argumentera vid tvist att sambon inte är lämpliga då de har onda avsikter med godmanskapet. Sambon är helt enkelt inte lämplig.

Tips

I ärenden om god man så ska rätten hämta yttranden från din sambo och din man (11:16 FB). Mitt tips är att hämta med dig många och starka argument för att din sambo har onda avsikter med faderns egendom. Om han kan övertyga rätten så bör inte sambon bli god man.

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”