Vägran att lämna tillbaka bil för försäljning

FRÅGA
Hej! Jag äger en bil som jag har gett min bror i uppdrag att sälja mot komission på försäljningen. Han har nu haft bilen i sin ägo, och har också brukat bilen, under ca 5 månader och har inte gjort nämnvärda försök att sälja fordonet. Jag vill nu ha tillbaka fordonet för att försöka sälja det själv. Han vägrar lämna tillbaka fordonet utan att jag betalar honom den utlovade komissionen. Hur kan jag gå vidare för att få tillbaka fordonet. Bilen är registrerad på bådas vår far, vilket gjordes för att förenkla en försäljning, men har innan dess varit registrerad på mig. Tack på förhand, Johan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ser ut som att din bror gör sig skyldig till ett brott, olovligt förfarande enligt Brb 10 kap. 4§ (här), så möjligheten att göra en anmälan till polisen finns, straffet för olovligt förfarande är böter eller max 2 år. Eftersom han har fått bilen i sin besittning då ni har ingått ett muntligt avtal (antar jag eftersom du inte nämnt något om att det är nedskrivet) om att han skulle sälja bilen och för den prestationen utfå komission betyder inte detta på något sätt att han har förvärvat äganderätt till bilen och kan kräva dig på de medel han skulle fått först vid en försäljning av bilen. Så dels har han brutit ert avtal och nu handlar det om olovligt förfogande.

Om du inte vill gå till polisen och anmäla din bror kan du hos Kronofogdemyndigheten göra en begäran om särskild handräckning enligt lagen om betalningsförelägganden och handräckning 4§ (här), vilket innebär att fogden åker och hämtar bilen. Här behöver du ha skriftligt underlag på äganderätten för att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa din begäran. Som jag förstår det av in fråga finns inget skriftligt avtal och nu när bilen är överskriven på er far kan alternativt han, om det finns en möjlighet för din far, göra en begäran om särskild handräckning. Det kostar 300 :-, här är en länk om ni bestämmer er för att göra det: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för det snabba svaret! Konversationen där han antog sig försäljningsuppdraget skedde via text meddelanden, kan det räknas som skriftligt avtal? Någon form av äganderätt har aldrig överlåtits. Någon tidsram inom vilken bilen skulle säljas sattes inte, påverkar det min rätt att kräva tillbaka fordonet? Tack på förhand, Johan
2015-11-12 12:40
Hej, SMS räknas som skriftligt underlag för ert avtal, det som ska finnas med är vad man kallar anbud och accept, 1§ AvtL., d.v.s. du ger ett erbjudande och din bror accepterar. Ingår villkoren i SMS:en vad gäller riktlinjerna för försäljning och att det ska utgå komission först vid försäljningen av bilen så är det positivt samt varför ni skrev över den på er far, det kommer också att hjälpa att fastställa att det är du som har äganderätt över bilen. Att ni inte fastställt en tidsram för försäljningen påverkar mest troligt inte dels för att han haft 5 månader på sig att sälja bilen och dels för att det är du som äger den nu vill du ha tillbaka den. Ett tips är att du kontaktar Kronofogdemyndigheten innan du skickar in begäran om särskild handräckning så kan de tala om för dig om du har tillräckligt underlag för att kunna få igenom en anmälan då de kan välja att avslå din begäran p.g.a. bristande underlag. Ha en fortsatt trevlig dag, hoppas du fick svar på din kommentar! Med vänlig hälsning,
2015-11-13 07:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (185)
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

Alla besvarade frågor (85243)