FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB31/07/2018

Vägrad utbetalning är inte självtäkt

En ideell förening har till en medlem betalat ut ersättning för inlämnade kvitton. Medlemmen anser att hen fått för lite, föreningen att hen fått för mycket. Vid nästa utbetalning drar föreningen av det man anser för ycket utb etalt. Detta betalas senare ut till medlemmen, sm därmed fått alla pengar. Kan detta förfarande från föreningens sida anses som Självtäkt enligt Kapitel 8 §9 Brottsbalken. Uppsåt anses saknas.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den situation du beskriver utgör inte något brottsligt förfarande från föreningens sida. Detta är ett civilrättslig problem mellan en privatperson och en förening, där föreningen håller inne med en betalning. På samma sätt är det inte brottsligt att vägra att betala en faktura.

Beträffande brottet självtäkt i 8 kap 9 § Brottsbalken skulle de ha krävts ett ''besittningsrubbande'', det vill säga att pengarna redan hade kommit in på medlemmens konto varpå föreningen lyckats ta tillbaka pengarna. Ett skolexempel som beskriver brottet självtäkt bra är följande: A har fått sin cykel stulen av B. Några dagar senare hittar A sin cykel på B:s tomt. A tar cykeln och cyklar iväg. I detta fallet har B cykeln i sin besittning (den står på B:s tomt). A rubbar B:s besittning genom att olovligen ta cykeln från B:s besittning. Detta utgör alltså ett brott (självtäkt) även om A kan bevisa att cykeln var stulen.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbryrå på info@lawline.se.

Carl Trolle OlsonRådgivare