Vägra att överlämna egendom p.g.a. motfordran?

FRÅGA
Hej. Jag har bl a fordringar på min ex. Flickvän på 1,2 miljoner kronor. Funderar på om jag ska väcka åtal. Låter just nu en jurist se över de skuldebrev som är skrivna på beloppet. Och fattar därefter beslut. Nu kommer jag till egentliga min fråga. Hon har också behållit en relativt ny cykel som är min. Jag har kvittot kvar från köpet där jag betalat cykeln. Kan jag i väntan på att jag får tillbaka min cykel undanhålla ett par skidor som är hennes. Dessa står kvar hos mig nämligen. Alternativt, om jag inte får tillbaka min cykel. Så behåller jag skidorna. Har läst en del om egenmäktigt förfarande. Men i det här fallet har jag dels väldigt stora fordringar, 1,2 Mkr som hon underlåtit att betala trots att jag tagit hjälp av Kronofogden i jakten på henne och dessutom har hon tagit en cykel jag inte får tillbaka. Värdet på cykeln och skidorna kan anses vara likvärdiga. Skidorna är inköpta 2010 och cykeln inköpt 2013.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att din före detta flickvän besitter en cykel som tillhör dig och du undrar om du kan behålla hennes skidor, som du besitter, som säkerhet i väntan på att hon återlämnar din cykel. Beskrivet i juridiska termer kan man säga att du har en fordran på henne, det vill säga ett berättigat krav på att hon återlämnar din egendom, och du undrar om du kan kräva hennes egendom som säkerhet genom handpant. Det korta svaret på den frågan är nej. Anledningen till att det inte är möjligt är att handpant förutsätter ett avtal mellan pantsättaren och panthavaren. Det går inte att tvinga någon att ingå ett pantavtal, varför det inte är möjligt att kräva att en viss egendom ska pantsättas. Hennes egendom kan alltså inte ställas som säkerhet för din fordran på henne, såvida inte hon själv går med på det.

Vad skulle då hända om du trots allt vägrade att lämna tillbaka hennes skidor när hon ber om det? I din fråga nämner du brottet egenmäktigt förfarande, som är definierat i 8 kap. 8 § brottsbalken (här). Min bedömning är att du med största sannolikhet inte skulle göra dig skyldig till det brottet. Anledningen är att jag uppfattar din fråga som att skidorna redan är i din besittning. Brottet egenmäktigt förfarande förutsätter dock att gärningsmannen tillgriper något som befinner sig i annans besittning, på annat sätt rubbar någon annans besittning eller sätter sig till motvärn med våld eller hot om våld när någon utövar sin rätt att kvarhålla eller ta något. Inget av de typfallen verkar stämma in på omständigheterna som framgår av din fråga.

Om du endast vägrar att återlämna skidorna, är min bedömning att du inte gör dig skyldig till något brott. Om du däremot vidtar en åtgärd som innebär att skidorna frånhänds din före detta flickvän, gör du dig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kap. 4 § brottsbalken (här). Det gäller exempelvis om du säljer, ger bort, gömmer eller förstör skidorna. Du bör inte heller bruka skidorna själv, eftersom du då riskerar att göra dig skyldig till brottet olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § brottsbalken (här).

Vad kan du då göra för att få din cykel återlämnad? Först och främst framgår det inte av din fråga om du faktiskt har bett om att få cykeln tillbaka. Har du inte gjort det, så är det givetvis det första du ska göra. Att vidta rättsliga åtgärder är ju bara aktuellt om din före detta flickvän vägrar att återlämna den. Om hon trots allt vägrar, kan du dock ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden. Du skickar då in en ansökan hos kronofogden om att få myndighetens hjälp att kräva tillbaka cykeln. På kronofogdens hemsida hittar du både information om hur du ansöker och hur handräckningen går till. Kronofogden gör dock ingen prövning om huruvida du faktiskt har bättre rätt till cykeln än henne, utan inväntar hennes svar på ditt krav. Om hon bestrider kravet, blir du tvungen att stämma henne vid tingsrätten för att förplikta henne att överlämna cykeln. I tingsrätten får du då möjlighet att föra fram bevisning (exempelvis kvitton) för att övertyga rätten om att du har bättre rätt till cykeln än henne. Om du vinner processen, kan kronofogden därefter hjälpa dig att verkställa tingsrättens dom.

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att din före detta flickvän också kan ansöka om vanlig handräckning för att få tillbaka sina skidor, om du vägrar att lämna tillbaka dem. Att hon är skyldig dig en stor summa pengar påverkar inte handräckningen, men kan innebära att skidorna så småningom utmäts för att täcka skulderna.

Kort sammanfattat kan du alltså inte behålla din före detta flickväns skidor som säkerhet för din cykel som hon har i sin besittning. Du kan underlåta att lämna tillbaka skidorna, men du riskerar att göra dig skyldig till brott om du frånhänder henne skidorna eller brukar dem. Dessutom kan hon ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden för att få tillbaka dem. För att återfå din cykel bör du i första hand kontakta din före detta flickvän och be att få tillbaka den. Om hon vägrar, kan du istället ansöka om vanlig handräckning hos kronofogden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86810)