Väger testamentet tyngst?

2016-04-29 i Testamente
FRÅGA
Min pappa har nyligen gått bort. Det visar sig att jag har en äldre bror som är adopterade av sin mammas nya make. Han ärver ju då inte min pappa men jag har hittat ett testamente där min pappa vill att hans kvarlåtenskap ska delas mellan oss. Vad gäller då? Är det testamentet som väger tyngst då? Trots att han juridiskt sett inte är min pappas barn längre?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Syftet med ett testamente är att själv bestämma fördelningen av arvet efter sig. Det finns sålunda en möjlighet att ge en del av, och ibland även hela, arvet till vem som helst. Om ett giltigt testamente upprättats gäller det framför lagens bestämmelser (med två viktiga undantag). Dessa undantag gäller barnets rätt till laglott (hälften av arvet) som inte får inskränkas och den efterlevande makens rätt till minst fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). Detta innebär att om din pappas testamente upprättats korrekt (med två vittnen) ska hans där uttryckta vilja gälla (med hänsyn till barnens laglott och makes rätt till prisbasbeloppen). Testamentet väger alltså tyngst.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll