Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?

2020-02-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Jag blev oplanerat gravid med en man jag inte känner och har nu en son som är sex månader. Under hela graviditeten har jag varit ensam och två veckor innan födseln skrev pappan ett sms att han krävde delad vårdnad. Vid faderskapserkännandet vägrade jag skriva unders gemensam vårdnad. Detta då han av olika anledningar inte är lämplig vårdnadshavare. Oavsett har jag alltid främjat deras umgänge och att gå på de samarbetssamtal som soc erbjuder. Trots påtryckningar från mitt håll har pappan inte betalat ett enda underhåll eller bidragit med någonting ekonomiskt överhuvudtaget. Han har heller aldrig frågat hur sonen mår eller ens givit honom en julklapp vid hans första jul. Under de timmar han har haft umgänge har hans dessutom vid tillfällen velat lämna tillbaka honom tidigare än avtalat. Jag har dessutom bevis i sms konversation att han missbrukat droger under perioden jag var gravid. Av någon anledning vill ändå han driva detta och jag är rädd att han ska skicka in en stämningsansökan och göra rättssak av vårdnadsfrågan. Om så blir - tyder ovan nämna redogörelse för ett bristande föräldraansvar och att det finns anlednings att ifrågasätta hans lämplighet som vårdnadshavare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du främst är ute efter att få veta vad domstolen väger in i en bedömning av vårdnadsansvaret, ifall pappan till ditt barn vill få frågan rättsligt prövad.

Jag kommer tyvärr inte kunna besvara på hur domstolen kommer att bedöma omständigheterna i ditt enskilda fall och svaret kommer därför vara ganska allmänt hållet. Jag hoppas dock att det ger dig vägledning och förståelse för vad bedömningen tar sikte på.

Det viktigaste i bedömningen om en vårdnadshavare är lämplig eller inte är vad som anses vara barnets bästa. Barnets bästa är ett begrepp som rymmer mycket och kan se olika ut från fall till fall. Det beror på att man alltid tar hänsyn till det enskilda barnet och dess behov, ett äldre barn kan ha mer inflytande till exempel. Man tar också hänsyn till samhällsutvecklingen och vad som anses vara viktigt för barn i det samhälle vi lever i just nu. Det domstolen främst brukar ta sikte på vid bedömningen är hur barnets familjesituation ser ut vid tillfället, vilka sociala relationer barnet har, boende, skola/förskola, stabilitet och var barnet får bäst omsorg och trygghet.

Domstolen lägger också vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga. En gemensam vårdnad kräver ett bra samarbete mellan föräldrarna och egen vårdnad kan innebära att man som ensam vårdnadshavare måste vara tillmötesgående med det umgänge som den andra föräldern ges rätt till. Detta eftersom barnet i de allra flesta fall anses ha ett behov av kontakt med båda sina föräldrar.

Sammanfattningsvis finns det en mängd omständigheter som domstolen kommer ta hänsyn till ifall det blir en rättslig process för er del. För att ensam vårdnad ska beviljas krävs att gemensam vårdnad är uppenbart oförenlig med barnets bästa men en rad omständigheter som jag nämnt ovan räknas in i bedömningen.

Jag hoppas att mitt svar gett dig en lite tydligare bild av bedömningen av vårdnadsansvaret.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84355)