Vad utmärker ett standardavtal?

2019-11-22 i Avtal
FRÅGA
Jag vill gärna ta Red på Vad är syftet och utmärker standardavtal?Mvh frågande kille.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad utmärker ett standardavtal?

Ett standardavtal är ett avtal som innehåller generella/standardiserade bestämmelser som är avsedda att kunna användas på flertalet likartade affärssituationer. Det är exempelvis vanligt att standardavtal används vid hyra av bostad, banklån eller försäkringar. Man skiljer dessutom mellan två olika standardavtal:

1. Ensidigt upprättade avtal - den ena avtalsparten har skapat villkoren i avtalet.

2. Gemensamt upprättade avtal - båda parter har varit med och skapat avtalet. Exempel på gemensamt upprättade avtal är exempelvis standardavtal inom en viss bransch där villkoren är grundade i branschpraxis, alltså i hur man brukar göra i en viss bransch.

Standardavtalet kan bland annat innehålla uppgifter om vem som ska göra vad, vilka rättigheter och skyldigheterna parterna har, vem som står för olika risker, betalningsvillkor m.m. För att avtalet inte ska bli alltför allmängiltigt, och därmed missa viktiga delar, kan avtalet i vissa lägen fyllas ut med information och villkor som ska gälla i det specifika fallet.

Syftet bakom standardavtalet

Det kan finnas flera olika anledningar till varför man väljer att använda ett standardavtal. Ofta ligger det i att standardavtal anses vara tids- och kostnadseffektiva genom att man inte måste lägga tid och pengar på att skapa ett nytt avtal för varje enskild situation. Förutsägbarheten ökar likaså, eftersom man ofta vet vad ett avtal brukar innehålla och risken för missförstånd minskar.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny.

Vänligen,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1331)
2020-08-05 Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?
2020-08-03 hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?
2020-08-03 Kan man avtala om en framtida anställning?
2020-07-31 Svarsblankett juridiskt bindande?

Alla besvarade frågor (82701)