Vad utgör samboegendom?

FRÅGA
Hej, Jag har köpt en bostadsrätt som min pojkvän har flyttat in i. Han i sin tur har kvar sin hyresrätt. Jag köper alla nya möbler och betalar alla renoveringar. Bör vi ändå skriva ett samboavtal och isf på vilket sätt trots att han har kvar sin andra lägenhet där han fortfarande står skriven?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, se . Om ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas s k samboegendom ingå och fördelas mellan dem. Detta framgår av 8§ första stycket. Med samboegendom avses gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt .

Samboegendom - gemensam bostad
För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Eftersom ni nu bor i bostadsrätten tillsammans, utgår jag från att den är avsedd för och används permanent som ert gemensamma hem. I sådana fall är huset er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs för att bostadsrätten ska vara att anse som samboegendom att den också har förvärvats för gemensam användning. Bostadsrätten är förvärvad för gemensam användning om den är köpt i syfte att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Den anses även vara förvärvad för gemensam användning om den köpts vid en tidpunkt efter att själva samboförhållandet inletts. Om något av dessa fall föreligger, saknar det betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte bostadsrätten förvärvades. Under förutsättning att du haft din bostadsrätt sedan tidigare och det, när du köpte den, inte fanns någon avsikt att du och din sambo skulle bo där tillsammans i framtiden, utgör bostadsrätten inte samboegendom. I sådana fall ska den inte heller ingå i en eventuell bodelning och din sambo har då inte rätt att ta del av den.

Samboegendom - gemensamt bohag
Med bohag menas sådan egendom som finns inne i det gemensamma hemmet, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker, enligt . För att bohag ska räknas som samboegendom och därmed ingå i en bodelning krävs även här att två saker är uppfyllda:
1. Att bohaget är avsett för sambornas gemensamma hem och därmed inte enbart används för ena sambons bruk (se )
2. Att bohaget har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Även här gäller att bohaget är förvärvat för gemensam användning om det är förvärvat i syfte att det ska användas i det gemensamma hemmet eller om det är förvärvat vid en tidpunkt efter att samboförhållandet har inletts. Det saknar då betydelse vem av samborna som bekostat bohaget. Eftersom du nu köper nya möbler till bostadsrätten, är de avsedda för ert gemensamma hem och även förvärvade för gemensam användning. Möblerna utgör därmed samboegendom och ska ingå i en eventuell bodelning, vilket även innebär att din sambo då har rätt att ta del av dem. Detta oavsett om det endast är du som bekostat dem.

Samboavtal
Som sambor har ni möjlighet att upprätta ett s k samboavtal. I detta kan ni avtala om att bodelning överhuvudtaget inte ska ske vid en eventuell separation. I sådana fall ska inte någon samboegendom alls fördelas mellan er. Ni har också möjlighet att avtala om att endast viss egendom inte ska ingå i en bodelning vid en eventuell separation. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda sambor. Detta framgår av .

Hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?