Vad utgör samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag ska snart bli sambo och jag undrar vad jag bör tänka på. Jag har ett eget hus som står på mig. Riskerar jag att förlora det vid ett uppbrott om det inte skrivs några papper på det innan? Hur är det med sparade pengar som är på mitt konto? Skulle han kunna ha rätt till dem?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om samboende finner du i Sambolagen. Sambor är två personer som bor tillsammans, har ett gemensamt hushåll och lever i ett parförhållande enligt Sambolagen .

Samboegendom
Om ert samboförhållande skulle upphöra av någon anledning, ska er s.k. samboegendom fördelas mellan er genom en bodelning. En sådan bodelning görs endast på begäran av dig eller din sambo. Detta framgår av Sambolagen . Med samboegendom avses er gemensamma bostad samt ert gemensamma bohag om egendomen har införskaffats för gemensam användning, se Sambolagen .
Med gemensam bostad avses fastighet, byggnad eller lägenhet som någon av samborna äger, innehar med tomträtt eller hyr. Det viktiga är att fastigheten/byggnaden/lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem. Detta framgår av Sambolagen . Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och liknande som finns i det gemensamma hemmet om det används av båda samborna, se Sambolagen .

För er del innebär detta att det hus som du har visserligen är gemensam bostad om du och din partner flyttar in där tillsammans. Huset är dock inte samboegendom så länge du inte införskaffade huset med avsikt att du och din partner skulle flytta in där tillsammans. Eftersom att huset inte är samboegendom ska det inte ingå i en bodelning vid ett eventuellt uppbrott och din partner har därmed ingen rätt till huset. Om detta är fallet behöver inga särskilda papper skrivas utan det räcker med det faktum att du införskaffat huset för din egen del (exempelvis för att du köpte/fick det innan du och din partner bestämde att ni skulle bli sambor). Om det däremot är så att du införskaffade huset för att du och din partner skulle bo där tillsammans, är huset samboegendom och det kommer då att ingå i en bodelning vid ett uppbrott. Din partner har då rätt att ta del av huset.
Vad gäller dina sparade pengar utgör de varken gemensam bostad eller gemensamt bohag och kan då inte utgöra samboegendom. Pengarna kan därmed inte ingå i en eventuell bodelning och din partner har ingen rätt att ta del av dem vid ett uppbrott.

Något som kan vara viktigt att notera är att egendom som du fått i gåva med ett villkor om att egendomen ska vara enskild, inte kan utgöra samboegendom och ingå i bodelning. Detsamma gäller egendom som du fått genom testamente eller arv om det finns ett villkor som säger att egendomen ska vara din enskilda. Detta framgår av Sambolagen .

Samboavtal
Du och din partner kan skriva ett avtal om hur ni vill att en eventuell bodelning ska se ut. Ni kan då avtala om vilken egendom som ni inte vill ska ingå i bodelningen eller att ni helt enkelt inte vill ha någon bodelning alls. Detta kallas för ett samboavtal. Ett sådant avtal kan ni skriva innan ni har blivit sambor eller under tiden ni är det. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda parter. Detta framgår av Sambolagen . Lawline erbjuder en tjänst där ni kan få hjälp med att skriva ett sådant avtal om ni vill. Det kan ni göra här.

Sammanfattningsvis, huset som står på dig utgör inte samboegendom och kommer inte ingå i en bodelning mellan dig och din sambo om du har införskaffat det för egen del och inte för att du och din partner skulle bo där tillsammans. Pengarna på ditt konto utgör inte samboegendom och kommer inte ingå en bodelning. Din partner kommer alltså inte kunna ta del av varken huset eller pengarna vid ett uppbrott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2806)
2021-01-20 Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (88316)