Vad utgör godtagbar säkerhet för betalning vid övertagande av bostad?

2021-08-28 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger bostadsrätten och behöver bo kvar i den. Jag kommer behöva lösa ut min fru vid bodelningen men kommer inte kunna lösa den summan som jag är skyldig att betala henne. Banken godkänner inte den summan. Kan jag skriva ett skuldbrev eller måste jag lösa hela summan på en gång?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Allmänt om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen så dras skulderna av från tillgångarna. Värdet av giftorättsgodset som finns kvar därefter ska läggas samman och delas upp lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Båda makarna har därmed rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods. En make som äger giftorättsgods till ett värde som överstiger det värde hen har rätt till i bodelningen har rätt att utge mellanskillnaden i pengar (11 kap. 9 § ÄktB).


Om övertagande av den gemensamma bostaden

Om att den ena maken ska ta över ert gemensamma bostad ska den andra maken kompenseras för halva husets nettovärde. Kompensationen görs antingen genom pengar eller giftorättsgods. Om godtagbar säkerhet ställs för betalningen kan maken få anstånd med denna (11 kap. 10 § ÄktB).

Det är i första hand upp till makarna att komma överens om vad de anser vara godtagbar säkerhet. Om någon överenskommelse inte uppnås, bör i vart fall pant, borgensförbindelse godtas eller garantiförbindelse av en bank godtas. Kommer makarna inte överens om vad de anser vara skäligt anstånd med betalningen bör längre tid än sex månader från bodelningen inte komma i fråga.

Sammanfattningsvis kan sägas att bodelningen i första hand är en överenskommelse mellan makarna om hur giftorättsgodset ska fördelas mellan dem. Du och din fru kan alltså komma överens om att ett skuldebrev är godtagbar säkerhet för det du är skyldig din fru i och med övertagandet av bostaden. Att observera här är att din fru då har rätt att få denna summa från dig inom sex månader om ni inte kommer överens om annat.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96481)