Vad händer med pengar på den ena makens konto vid skilsmässa?

2021-02-15 i Bodelning
FRÅGA
Maken överför från gemensamt konto större delen av saldot till ett konto jag inte får disponera enligt banken. Vad händer vid skilsmässa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om makars egendomar?

Regler om makars egendom finner vi i 7 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln enligt 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som inte utgör enskild egendom skall betraktas som giftorättsgods (dvs. gemensam egendom) och ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Vad som skall utgöra enskild egendom återfinns tydligt i de sex punkter som står i 7 kap. 2 § ÄktB (exempelvis egendom som har reglerats i äktenskapsförord och egendom som har givits i gåva eller genom testamente med villkor om att denna skall utgöra makens enskilda egendom), du finner alla de sex punkterna HÄR.

Sammanfattning:

Utan att veta alla bakomliggande omständigheter kring pengarnas ursprung samt rättsförhållandet er makar sinsemellan kan jag konstera följande: Har ni inte reglerat ett äktenskapsförord gällande pengarna, och är inga av de övriga punkterna i 7 kap. 2 ÄktB uppfyllda så ska alla pengar som ni båda har delas lika i en bodelning, oberoende av vilket konto pengarna befinner sig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2898)
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa
2021-10-17 I vilka situationer har en sambo övertaganderätt till den andra sambons bostad?

Alla besvarade frågor (96466)