FrågaFAMILJERÄTTBodelning15/02/2021

Vad händer med pengar på den ena makens konto vid skilsmässa?

Maken överför från gemensamt konto större delen av saldot till ett konto jag inte får disponera enligt banken. Vad händer vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om makars egendomar?

Regler om makars egendom finner vi i 7 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB). Huvudregeln enligt 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som inte utgör enskild egendom skall betraktas som giftorättsgods (dvs. gemensam egendom) och ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. Vad som skall utgöra enskild egendom återfinns tydligt i de sex punkter som står i 7 kap. 2 § ÄktB (exempelvis egendom som har reglerats i äktenskapsförord och egendom som har givits i gåva eller genom testamente med villkor om att denna skall utgöra makens enskilda egendom), du finner alla de sex punkterna HÄR.

Sammanfattning:

Utan att veta alla bakomliggande omständigheter kring pengarnas ursprung samt rättsförhållandet er makar sinsemellan kan jag konstera följande: Har ni inte reglerat ett äktenskapsförord gällande pengarna, och är inga av de övriga punkterna i 7 kap. 2 ÄktB uppfyllda så ska alla pengar som ni båda har delas lika i en bodelning, oberoende av vilket konto pengarna befinner sig.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000