vad utgör förskott av arv?

2021-03-29 i Förskott på arv
FRÅGA
Min syster tar över ägandet av faderns kolonistuga. Hon får stugan. Fadern lever. Jag får hälften av stugans värde i kontanter av henne. Stugan säljs inte till systern, hon tar över ägandet. Köper den inte. Värdet är marknadsmässigt. Det är ju ett förskott på arvet. Att jag får pengar istället för halva stugan borde inte beskattas, det är ju ett förskott på ett arv till en bröstarvinge?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om pengarna du får ska utgöra förskott på arv och om detta förskott ska beskattas eller inte. Jag kommer använda ärvdabalken och inkomstskattelagen i mitt svar till frågan!

Vad säger ärvdabalken?

Huvudregeln är att gåvor som en arvlåtare under sin livstid ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (jfr 6 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är därför att gåvor från arvslåtaren ska ses som förskott på arv. Pengarna du får kan absolut ses som kompensation för att din syster får stugan. Problemet är att pengarna kommer från din syster och inte din far. Det är din far som är arvslåtaren och för att det ska utgöra förskott på arv, måste pengarna komma från honom!

Vad säger inkomstskattelagen?

Inkomstskattelagen anger att arv såsom gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Detta medför att om pengarna från din syster anses som gåva kommer det att bli skattebefriade. Man har inte laglig rätt att upprätta ett gåvobrev (bevis för att gåva har skett) i efterhand. Gåvobrev ska alltid upprättas vid eller precis innan gåvotillfället för att vara giltigt. Om man dock på annat sätt kan bevisa att pengarna utgör gåva från din syster kommer inte pengarna att beskattas.

Vad gäller för dig? - Pengarna i fråga som du får är inte att anse som förskott på arv, då dessa pengar måste ges av din far och inte din syster. Om du dock kan bevisa att pengarna är en gåva och inte betalning av något slag, så kommer inte pengarna att beskattas heller. I och med att du inte har utfört en motprestation för pengarna bör dessa anses som en gåva (hade du först fått en andel av stugan och sen blivit utköpt, då hade pengarna beskattats troligen).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?