Vad undantas från behovsprövningen för försörjningsstöd?

2017-04-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag är på väg att bli tillförordnad förvaltare för en ung man (fyller 18 i april 2017). Han har flera diagnoser, bl a ADHD och autism. Som en följd av detta har han fått utbetalt invaliditetsersättning från Folksam, en summa som föräldrarna betraktat som en buffert i framtiden. Han har inget arbete utan är hänvisad till samhällets stöd, ev aktivitetsersättning samt ytterst försörjningsstöd.Invaliditetsersättningen är utbetald som ett engångsbelopp och ska rimligen i mina ögon ses utslagen över hans livstid. Hur har lagstiftaren sett på detta i förarbetena i förhållande till rätten till försörjningsstöd? Tvingas han förbruka hela sin invaliditetsersättning innan han har rätt till försörjningsstöd?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap Socialtjänstlagen, den hittar du här. Försörjningsstöd ges till den som inte själv eller på något annat sätt kan klara sin försörjning eller tillgodose sin livsföring i övrigt. Det sker en individuell behovsprövning av den enskildes ekonomiska situation eller övriga besvärsbild och målet med försörjningsstödet är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

I lagen anges vissa tillgångar som ska undantas vid bedömningen av den enskildes behov. Inkomster och tillgångar som inte ska beaktas vid behovsprövningen är inkomster av hemmavarande barn/skolungdom. I förarbetena anges inget närmre om förhållandet mellan invaliditetsersättning och försörjningsstöd och jag hittar inget annat stöd för att sådan ersättning inte ska beaktas vid behovsprövningen. Försörjningsstödet ska agera ett yttersta skyddsnät för människor i behov av hjälp, vilket bidrar till att behovsprövningen beaktar i princip all egendom den enskilde äger eller har att tillgå.

Jag kan dock inte närmre uttala mig i ert ärende då samlad ekonomisk förmåga samt behov i övrigt styr hur den enskildes behov bedöms.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (666)
2021-07-28 Dröjsmålstalan - inget beslut efter 4 v.
2021-07-19 Påverkas föräldrars försörjningsstöd av att vuxet hemmavarande barn arbetar?
2021-07-15 Kan en granne överklaga ett beslut om bygglov?
2021-07-12 Hur lång tid tar det innan man får ett svenskt personnummer?

Alla besvarade frågor (94413)