Vad täcker framtidsfullmakten?

FRÅGA
Hej, Vad täcker framtidsfullmakten? Jag är det enda barnet till min mor och hon är änka sedan ett antal år tillbaka då hennes man/min far avled. Hon bor i en bostadsrätt idag och vi har för ngr år sedan skrivit en framtidsfullmakt som ska gälla för det fall hon inte kan uträtta bankärenden bl.a. Då ska jag kunna träda i kraft åt henne. Men vad mer täcker en framtidsfullmakt egentligen? Om hon exempelvis blir dement och måste bo på ett äldreboende, har jag rätt att sälja hennes bostadsrätt eftersom hon förmodligen inte är i tillstånd att utföra sådana ärenden? Tillfaller hennes lgh mig när hon är på ett äldreboende och inte avliden? Eller står lgh "tom" och under "bevakning" av nån myndighet eller god man så länge som hon är vid liv och på ett äldreboende?
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer att dela upp detta svar i olika delar. Först kommer jag att behandla omfånget av framtidsfullmakten. Sedan frågan om lägenheten till faller dig när hon blir dement. Efter det frågan om det finns något övervakande organ om din mamma hamnar på äldreboende. Sedan kommer jag att gå in på vad som gäller för godmanskap och förvaltarskap. Sist kommer jag att ge en rekommendation om hur jag tycker att du ska gå till väga.

Vad täcker framtidsfullmakten?

Som utgångspunkt kan jag säga att framtidsfullmakten täcker det som framgår av fullmakten, Avtl 10 §. Om det ingår att kunna sälja bostadsrätten i fullmakten när det står "uträtta bankärenden" är tveksamt. Att sälja bostadsrätten till en annan köpare är egentligen inte att anse som ett bankärende. Jag skulle därför utgå från att fullmakten inte täcker försäljning av bostad.

Tillfaller lägenheten dig om din mamma bli dement men inte är avliden?

På frågan om lägenheten tillfaller dig när hon blir dement, men inte än avliden, är svaret nej. Den kommer du att ärva när hon avlider om den finns kvar, ÄB 2:1.

Finns det något övervakande organ om din mamma bor på äldreboende?

Den tredje frågan, om någon myndighet eller god man övervakar lägenheten om mamma bor på äldreboende, blir svaret också nej till att börja med. Det finns ingen myndighet som övervakar och en god man måste utses av rätten, jfr FB 11:4. Utses en god man av rätten så har hen rätt att övervaka lägenheten om hen har din mammas samtycke, FB 11:5.

Vad gäller för god man?

Vill du själv bli god man för din mamma om hon börjar bli sämre, så är det fullt möjligt. Behöver din mamma hjälp med att hantera sina ekonomiska angelägenheter så kan tingsrätten utse dig som god man, FB 11:4, FB 11:12. Är du din mammas god man så kan du sälja bostadsrätten om hon samtycker till det, FB 11:5.

Vad gäller för förvaltare?

Skulle det bli så att din mamma blir dement och är ur stånd att förvalta sin bostadsrätt så kan rätten utse en förvaltare, FB 11:7. Du kan själv bli förvaltare om din mamma föreslår dig, FB 11:12. För detta krävs det att en läkare har intygat att din mamma är ur stånd att förvalta sin bostadsrätt, FB 11:17. Skulle du bli förvaltare över din mammas bostadsrätt så har du rätt att sälja den, FB 11:9.

Rekommendation

Om din mamma blir dement skulle jag säga att skriva en ny framtidsfullmakt, som specificerar att du har fullmakt att sälja hennes bostadsrätt när hon inte har förmåga att förvalta den längre, är det smidigaste sättet för att bli säker på att du får sälja lägenheten. Det är möjligt att skriva med i fullmakten att det är tingsrätten som ska avgöra när du har rätt att använda fullmakten, Lag om framtidsfullmakter 9 §. Detta kan vara smidigt eftersom din mamma då kan vara trygg i att du inte kan sälja bostadsrätten när du vill.

Väljer ni att inte göra det så är det möjligt för dig att bli antingen god man eller förvaltare. Blir du det så kan du också sälja lägenheten. Vid godmanskap krävs dock din mammas samtycke.

Hoppas detta klargör saker och ting!

Tack för förtroendet!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69295)