FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/10/2018

Vad syns i mitt belastningsregister vid utdrag för arbete med barn?

Hej. April 2018 blev jag dömd i tingsrätten för stöld i butik till ett värde av 1027kr och fick dagsböter.

Idag söker jag jobb inom barn och skola och har även sökt in till universitet för att läsa till förskollärare. Jag jobbar nu som vikarie inom barnomsorg och arbetsgivaren kräver nu ett uppdaterat utdrag från belastningsregistret i kategori Barn och skola / LSS.

Kommer min dom om stöld att synas i belastningsregistret om jag skickar efter utdrag, ett eller kommer det stå att inga brott finns att nämna?

Är nervös för att jag ej ska få något jobb på grund av detta och få lämna min plats i vikariepoolen.

Det var ett dumt misstag när detta skedde då jag är en ensamstående mamma, hade fruktansvärt dålig ekonomi och mådde jättedåligt på grund av det. Så jag ångrar det väldigt mycket.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret är att ifrågavarande brott inte syns i just detta fall. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse.

Vad ingår i belastningsregistret?

Belastningsregistret innefattar samtliga brott för vilka du har lagförts (3 § 1 p. lagen om belastningsregister (BRL)). När det angår registrering av lagfört brott som resulterat i påföljden böter gallras dessa ur registret 5 år efter domen (17 § 9 p. BRL). Detta innebär att det i ditt belastningsregister finns registrerat uppgifter om ifrågavarande agerande. Mer detaljerat vad belastningsregistret innehåller kan du läsa i 2-9 § förordningen om belastningsregister (BRF).

Vad syns när belastningsregistret begärs ut?

En privat arbetsgivare får begära ut ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, vilket som huvudregel inte får inkludera information om sådana brott som enbart medförs påföljden böter (21-22 § BRF). Vad som ingår i registret som arbetsgivare begär ut för personer som ska arbeta med barn, barn med funktionshinder eller inom skola gäller 22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL). Varken stöld eller ringa stöld ingår härvid. Vad som ingår är följande:

-Mord (3 kap. 1 § BrB)
-Dråp (3 kap. 2 § BrB)

-Grov och synnerligen grov misshandel (3 kap. 6 § BrB)
-Människorov (4 kap. 1 § BrB)Samtliga sexualbrot (6 kap. BrB)
-Grovt rån (8 kap. 6 § BrB)
-Barnpornografibrott (16 kap. 10 a § BrB).
-Andra brott som påföljden vid ovan nämnda brott även avser.

Sammanfattning

Det brott du är dömd för ingår i belastningsregistret under fem års tid efter domen (3 § 1 p. BRL). Stöld, eller ringa stöld som du är dömd för, syns inte om en arbetsgivare begär ut belastningsregistret angående arbete med barn (22 § sjätte stycket BRF). Arbetsgivaren kommer således se ett tomt belastningsregister.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo