Vad spelar ordningen på paragrafer i lagen för roll och kan man låta bli att tillämpa dem i ordning?

Kan en handläggare på FK som utreder min ansökan - vidare avslagen - "hoppa" över ordningen i paragrafen ?

Jag tror det heter rättsordning - men jag är inte säkert

det finns 52 kap. i Socialförsäkringsbalken som heter Bilstöd.

Kap har flera paragrafer.

Allmäna bestämelse finns i §2.

jag uppfattade det som grunden till att jag kan känna mig säkert att i fall jag uppfyller den - kan jag söka bilstöd .

Men Försäkringskassans handläggare tycker att de kan börja utreda min rätt till bilstöd med 10§ i samma kap - paragraf som heter: grupptillhörighet.

När jag undrade/frågade om det finns någon grund för dessa sätt att läsa lagen, fick jag svar att det finns inte men " vi gör så" och vidare: " vi anger inte någon särskid paragraf angående att vi i nte tar ställning om den sökande har stor , varaktiga förflyttningssvarigheter" - dvs den paragraf 2 handlar om.

har paragrafordning något betydelse - eller var det bara något lagstiftare hittade på för att lagen skulle se trevligt ut ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har helt rätt i att alla myndigheter (och alla individer) i landet måste följa det som kallas rättsordning. Rättsordning har däremot inte så mycket med ordningen på regler i lagar att göra, utan kan ses som ett slags samlingsnamn för alla lagar och andra bestämmelser som finns i landet. Ordningen på paragrafer har faktiskt inte så stor formell betydelse, utan det finns ofta en mer praktisk tanke bakom den.

Paragrafernas ordning kan ha ett praktiskt syfte, men har inte alltid en betydelse i tillämpning

I allmänhet märker man ofta att de olika paragraferna i en lag kommer i en ordning som har att göra med till exempel vad paragraferna handlar om, hur ofta de används, hur de förhåller sig till varandra och andra liknande saker. Till exempel kanske regler som gäller privatpersoner placeras först i en lag och regler som gäller företag kommer sen, för att skapa lite ordning när man läser lagen. Det kan också vara så att allmänna bestämmelser kommer först i en lag och sen kommer mer detaljerade regler och olika undantag. Det ser du till exempel i socialförsäkringsbalken (SFB).

Ibland kan man behöva hänvisa till flera paragrafer i förhållande till varandra, men ibland räcker det att bara hänvisa till en paragraf i ett kapitel, utan att ta hänsyn till paragraferna och kapitel som kommer tidigare i lagen. Det beror helt enkelt på hur lagen är uppbyggd och hur texten i paragraferna är formulerad. Har man inte någon erfarenhet av att arbeta med lagtext kan sättet man gör det här på verka väldigt förvirrande och vara svårt att förstå ibland.

Att läsa reglerna i socialförsäkringsbalken 52 kap.

Regeln du hänvisar till, alltså SFB 52 kap. 2 §, innehåller en slags allmän förklaring av vem som överhuvudtaget kan ha rätt till bilstöd. Att någon kan få bilstöd betyder inte att de säkert kommer få det om de ansöker. Istället blir det paragraferna längre ner i kapitlet, bland annat 8 § och 10 §, som blir avgörande. Där hittar du fler villkor för att någon som kan få bilstöd faktiskt ska få det.

10 § handlar om personer som ansöker om att få bilstöd enligt 8 § första stycket punkt 1-3. Det handlar alltså om att skaffa ett fordon, ändra eller reparera ett fordon eller skaffa en särskild anordning till fordonet. För att få bilstöd för dessa saker måste man uppfylla villkoren i 2 §, men man måste också uppfylla villkoren som finns i 10 §.

Det räcker alltså inte med att man på grund av ett varaktigt funktionshinder ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer, utan man måste också stämma in på någon av punkterna som finns i 10 § vad gäller ålder, behov och annan beviljad ersättning.

Försäkringskassan behöver inte utreda om en person uppfyller 2 §, om de direkt märker att villkoren i 10 § inte uppfylls. Det finns nämligen inte någon regel som säger att paragraferna måste följas i en viss ordning, så länge allt blir utrett som det ska och det finns grund för att avslå eller bevilja ett beslut. Om inte villkoren i 10 § uppfylls spelar det inte någon roll om 2 § uppfylls eller inte. Försäkringskassan tittar förmodligen på 10 § först om då, eftersom det går snabbare än om de först kollar på 2 § och sen kollar på 10 § men då märker att de måste avslå en ansökan.

Sammanfattningsvis kan jag alltså säga att det inte finns någon formell betydelse av paragrafernas placering i en lag. Ofta placeras de i en ordning så att regler som har med varandra att göra hamnar i samma kapitel och i en ordning som gör läsning av lagen mer logisk. Däremot kan regler ha olika betydelse i förhållande till varandra, och man behöver inte alltid titta på alla regler i ett kapitel och ibland behöver man titta på dem i en lite omkastad ordning.

I just det fall du tar upp beror rätten till bilstöd lika mycket på SFB 52 kap. 10 § som på 2 §. Sannolikt tittar Försäkringskassan på 10 § först för att spara tid. Att man uppfyller villkoren i 2 § betyder nämligen inte att man säkert har rätt till bilstöd, utan man måste också uppfylla villkoren i 10 §.

Jag beklagar att du fick avslag på din ansökan och att jag inte har kunnat ge dig ett svar som var mer till din fördel, men jag hoppas att du i alla fall har fått lite mer klarhet i vad som gäller.

Har du fler frågor är du välkommen att göra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo