Vad som utgör samboegendom

Har man rätt till ekonomisk kompensation då ett samboförhållande tar slut. Vi har levt tillsammans i en fastighet som sambon ägde sedan tidigare. Han är ensam lagfaren ägare. Värde i dag ca 5 miljoner. Han är skuldfri. Vi har varit sambos i snart 23 år. Jag sålde min bostadsrätt då vi blev sambos, denna betingade inget högre belopp då. I dag säljs de för ca 1,5 miljon.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
När ett samboförhållande uppgör ska en bodelning av samboegendomen ske ifall någon av samborna begär det, 8 § sambolagen (SamboL), se https://lagen.nu/2003:376#P8S1. Från denna paragraf framgår också att utgångspunkten för bodelningen ska då vara egendomsförhållandena den dag som samboförhållandet upphörde. En begäran om bodelning måste framställas inom ett år från att samboförhållandet upphörde, 8 § 2 st. SamboL.

Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam räkning, 3 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1. Med gemensamt bohag menas lös egendom i hemmet, 6 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P6S1. Annan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, till exempel en bil eller en sommarstuga utgör inte samboegendom, 7 § SamboL, se https://lagen.nu/2003:376#P7S1.

Ifall din före detta sambo införskaffade fastigheten som ni bodde tillsammans i innan er relation, alltså att fastigheten inte införskaffades för er gemensamma räkning, utgör den inte samboegendom trots att ni bott där tillsammans och oavsett hur länge förhållandet varat. Du har således ingen rätt till ekonomisk kompensation ur fastigheten. Observera att egendom som införskaffats för gemensam räkning inte behöver innebära att man köpt egendomen tillsammans, avgörande är syftet med inköpet. Ifall ena sambon köper en fastighet med syftet att båda ska bo där tillsammans utgör fastigheten samobegendom och ska då ingå i en bodelning.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny VilanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning