FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB27/05/2022

Vad som utgör koppleri enligt 6 kap. 12 § BrB

Hej! Är det lagligt att förmedla kontakt mellan köpare och säljare där den huvudsakliga varan/tjänsten som handlas uppenbart är av sexuell natur? Det kan vara erotiska bilder, filmer, live tjänster eller regelrätta sexköp av prostituerad. Dock under förutsättning att köparens och säljarens handel ej sker via förmedlaren. Endast kontakten mellan köpare och säljare är det som förmedlas och eventuellt tas betalt för. Köparen och säljaren får sedan på egen hand komma överens om vad som ska köpas/säljas och hur det betalas för. Om det är lagligt; är det även lagligt att göra det i företagsform, säg via en plattform på nätet?

Lawline svarar

 

ej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Det handlande som du beskriver utgör koppleri enligt 6 kap. 12 § Brottsbalken. Vad som avses med koppleri är om en person främjar eller på annat sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har sexuella förbindelser mot ersättning. Vad som avses med främjande är på ett eller annat sätt underlätta för någon annan att ha sexuella förbindelser mot ersättning, vilket är straffbart som köpa av sexuell tjänst (6 kap. 11 § Brottsbalken). Exempelvis genom att tillförse med lokal, transport, vakthållning, att sätta ut annonser om sexköp eller ge ut kontaktuppgifter som nummer, adress eller annan information som för köpare och säljare samman. Med ekonomiskt utnyttjande menas att en person får ut en viss del av betalningen som köparen ger till säljaren, vilket också är en form av koppleri. 

Att göra sig skyldig till koppleri kan innebära ett fängelsestraff på högst fyra år och om det är grovt upptill 10 års fängelse. Med tanken på att du även har funderat på att göra det i företagsform, skulle förfarandet kunna utgöra grovt koppleri (6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken). Vad som får brottet att anses som grovt är om det har avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan. Att bedriva något i företagsform torde omfatta att bedriva verksamhet i större omfattning och medföra betydande vinning eller i vart fall vara det tilltänkta syftet.  

Med det sagt så blir mitt råd att avstå från denna affärsidé i huvudsak för att undvika att begå en brottslig gärning men också för att undslippa fängelsestraff. 

Hoppas du fick svar på din fråga! 

Vänligen, 

Alexander MogrenRådgivare