FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal30/12/2020

Vad som krävs för en giltig fastighetsförsäljning

Har sålt mitt hus privat och funderar på om man måste anlita en mäklare för pappersarbetet som ska göras?

Eller kan man be någon annan om hjälp ?

Vilka papper behövs ? Köpekontrakt och något mer ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid försäljning av fast egendom finns det inget lagstadgat krav på att försäljningen måste gå genom en fastighetsmäklare, även trots att det på många vis kan vara fördelaktigt samt skapa trygghet för både köpare och säljare.

Det viktigaste är att avtalet upprättas på ett korrekt vis. Vid försäljning av hus, som är att betrakta som fast egendom (jfr 1:1 Jordabalken (JB)), finns det formkrav. Detta innebär att avtalen förknippade med försäljningen måste vara skriftliga för att gälla.

I 4 kap. JB finns alla regler kring hur köp samt försäljning av fast egendom ska gå till. Köp av fast egendom sluts genom att man upprättar en köpehandling som ska signeras av köpare såväl av säljare. Handlingen ska innehålla följande;

Uppgift om köpeskilling (pris) ochen förklaring av säljaren och köparen att fastigheten överlåtes på köparen.Ovan nämnda krav framgår av 4:1 JB.

Därefter för att köpet ska verkställas och bli bindande ska lagfart sökas på fastigheten. Lagfarten ska sökas inom tre månader från det att köpehandlingen upprättas och skrivits under av parterna, 20 kap. 1 & 2 § § JB. Denna ansökan lämnas därefter in till tingsrätten.

Mitt råd

Det jag förklarat ovan är enbart de juridiskt nödvändiga handlingarna som fordras för att en giltig fastighetsförsäljning ska komma till stånd. Här utöver kan fastigheten behöva pantsättas när köparen till exempel tar upp ett lån, själva transaktionen borde för både köpare och säljares skull ske genom en tredje part genom till exempel ett klientmedelskonto. Mycket av detta kan en fastighetsmäklare alternativt en jurist hjälpa till med och jag rekommenderar att man tar hjälp när man ska genomföra en transaktion av detta slag.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Har du några följdfrågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,


Carl HansenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?