FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/01/2019

Vad som ingår i ett avtal, ångerrätt

Under hösten ringer jag till Telenor och vill teckna ett TV abonnemang. Säljaren är tydlig med att jag ej får står på detta själv då det finns betalningsanmärkning, men säger att jag kan ingå ett avtal om min far, muntligen godkänner detta. Avtalet innebär att det ej finns någon bindningstid och att det stora TV paketet ingår för en kraftigt rabatterad summa under 6 månader. Jag ringer min far och förklarar villkoren och att det ej finns någon bindningstid.

Paketet levereras hem till mig tillsammans med ett avtal. Där står det dock 12 mån som bindningstid så jag ringer Telenor och frågar varför detta avtal skiljer sig mellan det som säljaren angav över telefon. Den kvinna i kundtjänst jag nu talar med säger att det ej finns någon bindningstid på deras TV abonnemang och att jag ej behöver bry mig om detta. Hon ska dock skicka ett en bekräftelse på detta över mail, som dock aldrig kommer.

Nu i januari vill jag säga upp detta och återsända paketet. Nu påstår kundtjänst som är mycket otrevlig, att det är bundet under 12 månader, jag ifrågasätter och ber honom att lyssna på vad som sagts över telefon, och det som sagts av den andra personen i kundtjänst när jag ringer in. Han påstår att det samtalet aldrig ägt rum och ej finns registrerat hos dem. När jag frågar om ljudinspelning och hans namn säger mannen "håll käften din snorunge". Min far har ringt men ännu inte fått del av ljudinspelning och har ej godkänt ett avtal med 12 mån. Han har ej skrivit på något avtal. Gäller det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Ett avtal utgörs av det som parterna kommit överens om. Det som sagts i telefon är alltså en del av avtalet. Det spelar ingen roll att du i efterhand fått hem ett kontrakt (som jag i och för sig misstänker endast är en bekräftelse) med innehåll som avviker från vad som sades i telefon. Det muntliga avtalet gäller, och såväl du som Telenor är bundna av det, om det inte gick mindre än 14 dagar mellan att du fick hem paketet och att du ringde och ville säga upp avtalet. Då har du ångerrätt, enligt 2 kap. 10 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (om du är konsument, vilket jag utgår ifrån), och kan säga upp avtalet omgående. Det framgår också av 1 kap. 1 och 2 § att nämnd lag är tillämplig i ditt fall. Kundtjänst har ingen grund för att hävda att du ingått avtal med 12 månaders bindningstid.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning