Vad som ingår i en bodelning efter att ett samboförhållande upphör

FRÅGA
Hej, jag lever i ett samboförhållande. Jag kommer att ärva mina föräldrar per automatik eftersom jag är deras barn men dom har inget testamente som säger att att arvet ska vara min enskilda egendom.Om mitt samboförhållande skulle ta slut har min sambo rätt till hälften av arvet om vi inte använder arvet till bostaden?Om arvet till exempel sitter på mitt eget konto och inte används till bostaden har han rätt till dom om vi skulle göra slut?
SVAR

Ett samboförhållande anses enligt lag upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av samborna avlider (2 § sambolagen).

Om ert förhållande upphör på grund av att ni väljer att gå skilda vägar så har ni båda två en rätt att begära att bodelning ska ske. En bodelning mellan sambor innebär att värdet av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, som återstår efter avdrag för skulder, ska delas lika (14 § sambolagen). En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphört (8 § sambolagen).

Vad ingår i en bodelning efter att ett samboförhållande har upphört?
Det är bara så kallad samboegendom som ingår i bodelningen. Samboegendom definieras som bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk (3 § sambolagen). All samboegendom kan bli föremål för likadelning vid samboförhållandets upplösning - oavsett vem av samborna som är ägare till egendomen (under förutsättning att den har köpts för gemensam användning).

Bohag innefattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk inkluderas ej (6 § sambolagen). Egendom som har gjorts till en sambos enskilda genom villkor i testamente/gåvobrev ska inte heller utgöra samboegendom (4 § sambolagen).

Sammanfattningsvis innebär detta alltså att det bara är bostad och bohag som delas vid en bodelning mellan sambor. En ytterligare förutsättning är att egendomen är införskaffad för gemensamt bruk. Pengar som du innehar på ett eget konto kan därför exempelvis inte bli föremål för delning genom bodelning. Det är också viktigt att komma ihåg att en bodelning mellan sambor inte sker automatiskt utan att det krävs att någon av er begär det.

Samboavtal
Sambor kan även avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning (9 § sambolagen). För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs det att det upprättas skriftligen och att det har undertecknats av er båda (9 § sambolagen). Det torde inte med giltig verkan gå att avtala att samma regler som för gifta ska tillämpas mellan sambor. För fulla äktenskapliga verkningar finns ett särskilt formkrav, det vill säga ingående av äktenskap genom vigsel.

För övrigt kan det vara en idé för dina föräldrar att i ett testamente föreskriva att arvet efter dem ska vara enskild egendom eftersom den egendomen då inte heller kan delas vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad (om ni senare skulle välja att gifta er och sedan gå skilda vägar).

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97338)