Vad som händer med egendom då sambo går bort

FRÅGA
HejOm min särbo ärver sin fars hus, och vi flyttar in där tillsammans. Om han går bort före mig ärver jag halva huset eller går hela huset till hans barn?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du och din särbo flyttar ihop blir ni sambor i lagens mening (1 § sambolagen). Sambor ärver inte varandra enligt svensk rätt, för att ärva varandra måste man vara gifta (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Då en sambo avlider upphör samboförhållandet och på begäran av den efterlevande ska all samboegendom fördelas genom bodelning (2 § p. 3 och 8 § sambolagen). Vid en bodelning delas samboegendomen lika mellan samborna efter att var och en har fått täckning för sina skulder (14 § sambolagen).

Med samboegendom åsyftas sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Särskilda undantag görs för sådan egendom som en sambo erhållit genom gåva, testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda egendom (4 § sambolagen).

Det är möjligt att huset skulle ingå i en eventuell framtida bodelning. När ni flyttar in i huset utgör det er gemensamma bostad (5 § p. 1 sambolagen), förutsatt att bostaden har förvärvats för gemensam användning utgör det alltså samboegendom och du har i sådana fall rätt till halva huset vid en bodelning.

Problemet i det här fallet är att sådan egendom som har förvärvats innan samlevnaden normalt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Förvärv som har skett i nära samband med att samlevnaden inleds kan dock anses vara avsedda för gemensam användning. Det avgörande är avsikten med förvärvet, men det ska ligga nära i tiden (prop. 1986/87:1 s. 257). När det gäller arv blir bedömningen än mer komplicerad då egendom som förvärvas genom arv mer sällan ska anses avsedd för gemensamt bruk (prop. 1986/87:1 s. 105).

Att din särbo har ärvt huset och att förvärvet dessutom har skett innan ni flyttar ihop pekar alltså i riktningen att huset inte ska utgöra samboegendom och där med inte ingå i en framtida bodelning. Skulle din särbo gå bort tillfaller i sådana fall huset hans bröstarvingar, alltså hans barn (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Skulle huset ändå anses utgöra samboegendom har den sambo som bäst behöver bostaden rätt att få den i avräkning på sin lott vid en bodelning (16 § sambolagen). En förutsättning är dock att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2722)
2020-09-16 Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?
2020-09-15 Sambolagen
2020-09-14 Kan min sambo få rätt till mitt hus?
2020-09-12 Kan man försäkra sig om att få behålla sin bostad om samboförhållandet upphör?

Alla besvarade frågor (84103)