Vad som händer med barns arv efter förälder när den andre föräldern ska genomgå skilsmässa

Hej! Min mor gick bort när jag var yngre. Jag fick aldrig något modersarv eller liknande, inte heller något av huset hon ägde tillsammans med min far. Nu verkar det som min far och hans nya fru skall skilja sig. Dem är gifta och har inte skrivit något äktenskapsförord. Har hon rätt till halva huset? Eller kan jag kräva/välja att ta ut mitt arv i att jag äger/ärvt en del av huset från min mor? Hoppas min fråga var förståelig och jätte tacksam för hjälp! Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över vad som kommer att hända med huset och ditt arv efter din mor ifall din far genomgår en skilsmässa med hans nya fru.

I mitt svar utgår jag från att dina föräldrar tidigare var gifta och att ditt arv därför först har tillfallit din far.

Bodelning/arvsdelning efter din mor

När din mor gick bort skedde först en bodelning där din mor och din far delade lika på deras egendom, bland annat huset. Din fars del blev därefter hans egendom, medan din mors del fick gå i arv. Då du är den arvingen som arvet tillfaller i första hand så är det därför ställt till dig, förutsatt att din mor inte hade några fler barn. (2 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken) Då din mor var gift med din far så tillföll arvet först honom, med fri förfoganderätt. (3 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken) Fri förfoganderätt innebär att din far har rätt att göra nästan vad som helst med arvet, förutom att testamentera bort det. Då detta arv egentligen skulle ha gått till dig om dina föräldrar inte var gifta, så har du istället rätt till efterarv. Det innebär att du får arvet efter din mor först när din far går bort. (3 kap. 2 § ärvdabalken)

Det vanligaste vid en bodelning är att de två personerna delar lika på allt. Det kan däremot vara så att någon av parterna har enskild egendom, vilket inte ska ingå i bodelningen, och leder då till att personerna får procentuellt olika mycket av all egendom. Detta har betydelse då den procentuella delen, av all egendom mellan din mor och din far, som utgör din mors del också är den kvotdel som utgör din mors arv. För att förtydliga så menar jag att om dina föräldrar delade lika på allt så utgör din mors del 50% av all egendomen. Om det istället var enskild egendom inblandad så kanske din mors del utgör exempelvis 65% av all egendom. Det innebär i så fall att 65% också är den kvotdel som utgör din mors arv. (se 3 kap. 2 § sista stycket ärvdabalken) Om vi utgår från att så är fallet så betyder det att när din far dör så ska du först få 65% av hans egendom, som arv efter din mor. Om du dessutom är din fars enda barn kommer hans egendom, alltså de resterande 35%, också att tillfalla dig genom arv.

Du har tyvärr ingen rätt att få ut din mors arv förrän din far också går bort. Då får du båda deras arv.

Din far och hans frus eventuella skilsmässa

Om din far och hans fru skiljer sig så kommer en bodelning att ske. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken) Det innebär att deras egendom ska läggas samman och sedan delas lika på. I det här fallet där din far har ärvt ett arv efter din mor, med fri förfoganderätt och som sedan ska tillfalla dig, så undantas det från bodelningen. Den kvotdel av din fars egendom som utgör din mors arv, som jag talade om ovan, kommer därför inte att tas med i bodelningen. (3 kap. 6 § 2 st. ärvdabalken) Resterande av hans egendom kommer ingå i deras bodelning.

Vad som händer med huset är svårt att direkt svara på då man vid en bodelning tar hänsyn till värdet av all egendom som ska ingå.

Om man bara skulle titta på huset och bortse från all annan egendom så kan man från start se det som att din mor och din far delade lika på värdet av huset vid deras bodelning. Ena delen tillföll din far och blev hans egendom, medan den andra delen tillföll din mor och blev en del av hennes arv. Då din mors arv inte ska ingå i bodelningen med din fars nya fru, så undantas hälften av värdet för huset från den bodelningen. Det innebär att endast den andra hälften av värdet på huset kommer ingå i bodelningen mellan din far och hans nya fru. Då de vid bodelningen ska dela lika på värdet som ingår så innebär det att din fars nya fru får rätt till hälften av det värdet, och alltså en fjärdedel av det hela värdet på huset.

Däremot är det som jag nämnt ovan en hel del annan egendom som också är med i bodelningen och påverkar detta. Det viktigaste i en bodelning är inte att man delar lika på varje egendom, utan att man får ut egendom av lika mycket värde.

Vid en bodelning ska varje part, i den mån det går, först ta den egendom som tillhör dem. Det innebär att din far har "förtur" till huset, då det är hans egendom. Din far har dessutom rätt till värdet av minst ¾ av huset och det är därför också troligast att han får behålla det, om det inte finns särskilda omständigheter som talar för att hon borde få bo kvar där. (11 kap. 7-8 §§ äktenskapsbalken) Din far kan förmodligen behålla huset och får då antingen köpa ut henne för den ca fjärdedelen, eller så får hon ta annan egendom som finns med i bodelningen som utgör det värdet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Frida GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000