Vad som gör en god man/förvaltare olämplig

2017-02-06 i God man
FRÅGA
Vad gör en närstående person olämplig som godman/förvaltare till en förstånds handikappad dotter
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalken 11:12 st. 1 (här) ska den som utses till god man/förvaltare vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. I bedömningen av om en person är lämplig för uppdraget ska hänsyn till exempel tas till om personen har begått brott, inte har skött den behövandes ekonomi eller på ett annat sätt betett sig olämpligt mot denne. En lämplig god man/förvaltare får vidare inte ha intressen som strider mot den för vilken godmansskap/förvaltarskap ordnas. Personen bör ha en ordnad ekonomi och tid att sköta uppdraget. Bedömningen görs således utifrån vad som är bäst för den som är i behov av god man/förvaltare.

Då jag endast har att utgå från de angivna omständigheterna i frågan kan jag inte göra en närmare bedömning än så.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (532)
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?

Alla besvarade frågor (94585)