Vad som gäller vid försäljning på torg och marknader

2017-03-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej!Vilken lag gäller vid försäljning på torg och marknader. Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Torg- och marknadshandel är all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler och i anslutning till dessa, Skatteförfarandelagen (SFL) 39:2 st. 3.

Denna handel kan ske på gator och torg, marknader och loppmarknader, mässor, idrottsgalor och festivaler samt i tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande. Beroende på vad det är du säljer och i vilken omfattning så kan man dela in försäljningen i tre grupper. Dessa är; näringsverksamhet, hobbyverksamhet och försäljning av privat lösöre. Du redovisar din försäljning i deklarationen på olika sätt beroende på i vilken grupp din försäljning platsar.

Som uthyrare skall du tänka på att anteckna vissa uppgifter om personen som du hyr ut en plats till. Dessa uppgifter är personens namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer. Även tid och plats ska antecknas och dessa uppgifter ska sedan sparas i sju år, SFL 39:13.

Viktigt information som du behöver både som utställare och uthyrare finns på Skatteverkets hemsida här. Där kan du också läsa mer om skyldigheten att använda kassaregister, vilka skatteregler som gäller och vilka blanketter som kan behövas.

I Skatteverkets broschyr om Torg- och marknadshandel (SKV 604) hittar du också information om Skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel som gäller från och med den 1 januari 2012. Broschyren du hittar här.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (543)
2021-01-20 Vad gäller för pension m.m. om jag flyttar till Norge för att arbeta?
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet

Alla besvarade frågor (88416)