Vad som gäller vid arv och bouppteckning för bröstarvinge

FRÅGA
Hej, min pappa avled för en vecka sedan, min fråga är1. vilka rättigheter har jag som arving när det gäller arv? 2. hur funkar det med boupptäckning vi är 3 halvsyskon ingen efterlevande sambo eller maka3. vem sköter så att allt går rätt till under boupptäckningen?är för övrigt orolig för att saker ska försvinna ur dödsboet, utan att registreras, då jag bor långt ifrån staden där min pappa bodde och min halvsyster nu säger att hon ska tömma hans lägenhet utan att jag är med.4. hur blir man underrättad om boupptäckning ev arv, testamente osv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Om vi börjar med första frågan så har du som bröstarvinge, alltså barn till din pappa, rätt till arv före andra arvingar. Om dina halvsyskon är barn till din pappa så har även de denna rätten och ni kommer att få dela på arvet enligt lag, se här. Eftersom det inte finns någon maka kommer ni att få ut respektive del av arvet direkt.

Gällande andra och tredje frågan så fungerar det så att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Alla delägare i dödsboet ska kallas till förrättningen, delägare i dödsboet är arvingar till den avlidne. I bouppteckningen ska de tillgångar och skulder som fanns vid dödsfallet tas med. Den dödsbodelägare som har egendomen i sin vård är den som bestämmer var och när förrättningen ska ske samt utser två gode män som ska sköta förrättningen.

Om du är orolig för att allt går rätt till så kan du som dödsbodelägare enligt lag ansöka om en boutredningsman som då kommer att förvalta över egendomen som finns i bouppteckningen.

Gällande sista frågan ska du som sagt enligt lag bli underrättad om förrätning av bodelning i god tid. Detta gör den som förvaltar egendomen som ska förrättas, alltså en dödsbodelägare eller en boutredningsman om detta har ansökts om, detta enligt lag (här).

Ovan svar är vad som inryms vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning för att anlita en boutredningsman eller annat rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http//lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.

Med vänlig hälsning
Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (999)
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?
2020-09-16 Hur ska jag tolka en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84240)