Vad som är samboegendom samt möjlighet att överta annans bostad enligt 22 § sambolagen

FRÅGA
Jag ägde min bostadsrätt innan min sambo flyttade in. Jag köpte den som bostad till mig och mina barn. Om vi separerar har han rätt till lägenheten? Han har två barn 13 och 15 år gamla. Dom är skrivna hos sin mamma. Idag är mina barn myndiga och både är skrivna på adressen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor återfinns i sambolagen, se här.

Eftersom att du ägde din bostadsrätt innan ni blev sambos är bostaden inte samboegendom, se 3 § sambolagen. Din sambo har ingen rätt till bostaden såvida ni inte har blivit samägande (han har köpt in sig). Bostaden kan inte bodelas.

Det finns såvitt jag kan se bara en enda möjlighet för din sambo att få behålla din bostad, och det är ett övertagande enligt 22 § sambolagen. Ett övertagande enligt 22 § sambolagen möjligt endast i få undantagsfall där det finns ett väldigt behov hos den ene sambon att få behålla bostaden som den andre sambon äger. Dessutom blir du vid ett sådant övertagande kompenserad med hela bostadens värde. Eftersom att ni inte har några gemensamma barn, krävs enligt lagtexten också "synnerliga skäl" för ett övertagande. Du behöver knappast oroa dig för denna regel. Den tillämpas som sagt bara i få undantagsfall.

Utöver den lilla möjlighet till ett övertagande enligt 22 § sambolagen har din sambo alltså ingen rätt till din bostad.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2805)
2021-01-18 Sambolagen eller Samäganderättslagen?
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?

Alla besvarade frågor (88213)