Vad skiljer prejudikat från andra domstolsavgöranden?

FRÅGA
Skulle ni kunna ge exempel på fall som blivit prejudikat. Varför blev just detta ett prejudikat? Finns det nackdelar med detta prejudikat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ett prejudikat är ett domstolsavgörande som klargör rättsläget på något sätt. Det kan t.ex. fastställa en tidigare oskriven princip eller tydliggöra hur en viss bestämmelse kommer att tillämpas av domstolen. Detta innebär i praktiken att ett prejudikat bygger vidare på lagarna, eftersom man vet hur de kommer tillämpas i högsta instans. Av denna anledning är det bara fall från högsta domstolsinstanserna, främst högsta domstolen (HD) och högsta förvaltningsdomstolen (HFD), som blir prejudikat.

Ett prejudikat som jag ofta hänvisar till är NJA 2007 s. 86 "motocrossbanefallet" där HD fastställde att en hussäljare har en upplysningsplikt om fel på fastigheten och att denna plikt går före köparens undersökningsplikt. Alltså fastställde domen att fastän köparen inte har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kap. 19 § andra stycket jordabalken (JB)), kan hen göra gällande fel i fastigheten mot säljaren om denne var medveten om felet och inte berättade något för köparen. Detta prejudikat hjälpte alltså till att klargöra hur paragrafen i JB skulle tolkas.

Det kan absolut finnas nackdelar med prejudikat. Även domstolen kan meddela domar som de flesta tycker är felaktiga av olika anledningar, t.ex. att bevisningen i ett brottmål inte var tillräcklig. I vissa sådana fall tas målet upp igen i ett s.k. plenumavgörande, där alla justitieråd är sittande domare. Dessa prejudikat anses särskilt starka.

Hoppas det besvarar dina funderingar. Välkommen tillbaka igen i framtiden!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?