Vad sker när ett särkullbarn avstår sitt arv till förmån för efterlevande make?

2021-06-30 i Efterarv
FRÅGA
Min far har gått bort. Hans fru lever och andra som ärver är jag och min syster (särkullbarn) samt hennes två systersöner.Om vi ta ut vår laglott - innebär det att det blir mindre i arv till oss - än om vi väntar? I testamentet står det att änkan ska ha frI förfoganderätt samt att när hon går bort så ska arvet delas lika mellan mig och min syster samt systersöner. Finns det någon anledning med att skriva till det sistnämnda? De ärver väl i alla fall? Eller är det någon skillnad om det inte står med i testamentet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i ärvdabalken (ÄB). När föräldern till ett särkullbarn går bort gäller, till skillnad från vad som gäller för de gemensamma barnen, att särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt. Denna rätt kan dock särkullbarnet välja att avstå till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB).

Efterlevande maka ärver med fri förfoganderätt

Efterlevande maka kommer att ärva egendomen med så kallad "fri förfoganderätt". Detta innebär att efterlevande maka har rätt att fritt bestämma över egendomen, dock med undantag att hon inte får testamentera bort den (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Detta innebär att egendomen både kan minska och öka.

Rätt till efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa

Gemensamma barn och särkullbarn som har avstått sitt arv till förmån för efterlevande maka har rätt till efterarv när makan avlider. Efterarv är en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Detta innebär att efterarvingarna har rätt till en kvotdel som i princip inte tar hänsyn till om förmögenheten ökar eller minskar. Om efterlevande maka har konsumerat alla tillgångar och det enbart finns en liten del kvar, ska bröstarvingarna ha en kvotdel av den delen.

Vem ärver din far?

Det är bröstarvingar (den avlidnes barn) som ärver den avlidne i första hand, om en bröstarvinge är avliden träder bröstarvingens barn in i dess ställe (2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som ska dela lika på arvet efter din far (om det ej finns testamente), alltså 50 % var.

Sammanfattningsvis

Ni kan välja att avstå arvet till förmån för efterlevande maka för att få ut efterarvet efter att efterlevande make avlidit. Att avstå arvet kan innebära både fördelar och nackdelar för er beroende på om den efterlevande makans förmögenhetsmassa minskar eller ökar. Vid efterarvet har ni alltså inte rätt till en viss bestämd summa pengar utan en kvotdelsrätt i en framtida förmögenhetsmassa. Utifrån informationen i frågan ska efterarvet delas lika mellan dig, din syster och hennes två barn, vilket innebär att du får ut en större kvot om du tar ut arvet idag (50 % i jämförelse med 25 %).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?