Vad ska vi tänka på när vi som sambor gemensamt köper fastighet men bara en betalar kontantinsats?

Hejsan!

Jag och min sambo letar ett hus att köpa. Jag undrar vad vi ska tänka på då jag kommer stå för kontantinsatsen och kostnad av lagfart.

Detta ska ju då stå med i avtalen för husköpet, är det något som mäklaren fixar ? Vad är det som ska stå med för att jag ska ha rätten till min del om huset säljs ?

Hur fördelas ägande procenten när ena personen står för kontantinsats?

Sen ska vi också skriva ett samboavtal, är det några speciella punkter eller andra avtal vi ska ha i åtanke?

Tacksamma för alla tips vi kan få :)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga ska du och din sambo köpa en fastighet. Du kommer att stå för kontantinsatsen och för lagfartskostnaden. Du undrar vad som ska stå med i köpeavtalet för att du ska ha rätten till din del om fastigheten säljs. Du undrar även om det är något speciellt ni ska ha med i ett samboavtal.

Då ni är sambor regleras det i sambolagen om vad som gäller för det fall att samboförhållandet upphör. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en bodelning, om någon av samborna begär det (8 § sambolagen). Till samboegendom räknas bland annat sambors gemensamma bostad om den förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I ert fall innebär det att om ert samboförhållande i framtiden upphör ska fastighetens värde (efter avdrag för skulder) fördelas er emellan. Det tas ingen hänsyn till vem som betalt för lagfarten, vem som betalt kontantinsatsen eller vem som betalt fastigheten. Även om en av er betalt för hela fastigheten ska dess värde ändå fördelas er emellan.

Min rekommendation i ert fall är att ni upprättar ett skuldebrev mellan dig och din sambo enligt vilket han blir skyldig dig en viss summa (exempelvis det du betalt i kontantinsats). Det går att göra skuldebrevet villkorat innebärande att det går att skriva in som villkor att skuldebrevet förfaller först när fastigheten säljs eller när ert samboförhållande upphör. På det viset garanterar du att du har rätt att få tillbaka den kontantinsats du lagt in. Därutöver bör ni skriva ett samboavtal enligt vilket ni avtalar om att bodelning inte ska ske om ert samboförhållande upphör. Det bör dock uppmärksammas att det i det fallet är viktigt att ni vid köpet av fastigheten skriver in så ni äger hälften var. Om samboförhållandet upphör kommer ni ändå att äga halva fastigheten var och vid försäljning kommer ni att ha rätt till halva vinsten utifrån er ägarandel (hälften var). Därutöver kommer du samtidigt att ha rätt att få tillbaka den kontantinsats du lagt in genom att du har ett skuldebrev. Det är viktigt att ni upprättar ett samboavtal, i annat fall finns det en risk att din sambo kan få dra av för den skuld han har till dig innan fördelningen av egendomen sker.

Sammanfattningsvis:

- Se till att ägandet av fastigheten fördelas 50/50.
- Skriv ett samboavtal om att det inte ska ske någon bodelning om samboförhållandet upphör.
- Skriv ett skuldebrev med hur mycket din sambo är skyldig dig. Skuldebrevet kan villkoras med att du endast har rätt att begära in betalning för skulden om samboförhållandet upphör, eller om fastigheten säljs.

Det kan vara en god idé att anlita en jurist för att få hjälp med upprättande av skuldebrev och samboavtal. Det är inget mäklaren kommer att vara behjälplig med. Om ni är intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning