FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/04/2023

VAd ska vi göra om vi inte vill att morföräldrarna ska få träffa vårt barn ensam?

vem ska vi vända oss till för att få ok på att vi vill att morföräldrarna inte får träffa vårt barn ensam?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag tolkar er fråga som att ni undrar vart ni ska vända er då ni inte vill att era morföräldrar ska få träffa ert barn ensam. 


Frågan aktualiserar Föräldrabalken (FB) 6 kap


Har mor- och farföräldrar rätt att träffa sina barnbarn?

Som utgångspunkt har mor- och farföräldrar ingen lagstadgad rätt till umgänge med sina barnbarn. Barnets vårdnadshavare har däremot ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses, exempelvis mor- och farföräldrar, enligt FB 6 kap 15 § tredje stycket


Barnets vårdnadshavare har också rätt att bestämma i frågor rörande barnets personliga angelägenheter, men i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska större hänsyn tas till barnets egen vilja, enligt FB 6 kap 11 §.  


Mor- eller farföräldrar kan inte väcka talan vid domstol om umgänge med sitt  barnbarn. Beslut om talan ska väckas fattas istället av socialnämnden, enligt FB 6 kap. 15 a § andra stycket. Vid bedömningen ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- eller farföräldrar.Alla beslut om umgängesrätt ska utgå från vad som är bäst för barnet, enligt FB 6 kap. 2 a § första stycket. Hänsyn till barnets vilja baseras på barnets ålder och mognad, i enlighet med FB 6 kap. 2 a § tredje stycket


Sammanfattande bedömning i ditt fall

Ni, som barnets vårdnadhavare, har som regel en skyldighet att tillse barnets behov av umgänge med dess mor- och farföräldrar. Däremot har inte mor- och farföräldrar en lagstadgad rätt till att träffa sitt barnbarn. Däremot, om ni vägrar en mor- eller farförälder umgänge med barnet, kan socialnämnden väcka talan i frågan. Vid bedömningen ska barnets egen vilja beaktas utifrån barnets ålder och mognad. Det beror således vilken ålder barnet har och vilken mognad. En rekommendation är således att ni vänder er till Socialnämnden med frågan. 


Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”