Vad ska vi ange i vårt bodelningsavtal?

2021-05-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Vi har separerat efter betänketid och behöver nu formulera ett bodelningsavtal. Vi sålde gemensamma bostadsrätten och sommarstugan tillsammans och delade 50/50 på vinster och kostnader kopplade till detta. Resterande bohag är uppgjort i godo mellan oss. Det enda som är kvar är är ett studielån och en privat pensionsförsäkring som ska behållas i sin helhet av mig som skriver. Vad behöver vi ha med i ett sådant avtal då allt är sålt eller reglerat förutom studielån och pensionsförsäkring? Räcker det att vi stolpar dessa saker i ett dokument vi själva skapar och skriver under?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det handlar om en bodelning efter en äktenskapsskillnad, och inte efter upphörandet av ett samboförhållande, eftersom den har föregåtts av betänketid (jmf. 5 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Vilka krav ställs på en bodelning?

De enda formkrav som ställs på ett bodelningsavtal är att ni tillsammans upprättar en skriftlig handling som undertecknas av er båda (9 kap. 5 § äktenskapsbalken). Enligt rättspraxis ska det dock framgå att era mellanhavanden är slutligt reglerade (NJA 1994 s. 265).

Det är alltså upp till er hur utförligt ni vill utforma ert bodelningsavtal. Ju mer detaljerat ni anger fördelningen av egendom och skulder desto mindre risk för eventuella tvister i framtiden.

Vilken egendom ska vara med?

Det är egendomsförhållandena den dag äktenskapsskillnaden väcktes som utgör utgångspunkten för bodelningen. Därför rekommenderar jag att det som är sålt och reglerat även ingår i bodelningshandlingen (9 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken).

Kort svar på din fråga

Det räcker att ni stolpar upp det som du har angett - det sålda och reglerade, studielånet och pensionsförsäkringen samt undertecknar handlingen gemensamt.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97336)