Vad ska testamentsvittnena skriva när de bevittnar ett testamente?

Jag har skrivit mitt testamente och två oberoende personer (mina grannar) har vidimerat med sina namn samt telefonnummer. Räcker det eller krävs någon mer uppgift, som t.ex. deras personnummer?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Formkravet är att vittnena ska skriva under testamentet med sina namn (10 kap. 1 § ÄB). Utöver det finns det även rekommendationer om att deras hemvist och yrke ska skrivas ner för att de lättare ska kunna identifieras (10 kap. 2 § första stycket ÄB). Det kan också var praktiskt att ange personnummer samt ett namnförtydligande för tydlighetens skull, men detta är inget krav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna UllerholtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning