Vad ska min son göra när han blivit anklagad för ringa narkotikabrott?

2020-05-11 i Narkotikabrott
FRÅGA
Sonen som vid tillfället var 18 år (nu 19) blev intagen av polis tillsammans med en kompis. De var på stan, ingen sen kväll utan tidigare em / kväll. Detta är hans utsago. Enligt honom kom poliserna från och sa att de misstänkte dem för narkotikabrott. Han nekar säger att han inte använt men provet (urin) visar positivt för hash. Sonen säger till oss och även till polisen som ringer till honom med svar på provet att han inte är medveten om att han tagit detta. Att han var på en fest någon vecka tidigare och mådde ovanligt dåligt på kvällen och dagen efter. Vilket han också sa till oss vid detta tillfälle. Vi trodde nog han druckit för mycket. Trots att han själv menade nej. När polisen ringer honom om det positiva svaret tar han upp detta och menar att han kanske blivit drogad, han rökte cigaretter som han bommade blommade festen. När pappren kommer hem står där inget om detta. Bara skriv under och erkänn eller gå till tings. Det har han ju inte direkt råd med då de med all säkerhet kommer säga du hade det i dig. Punkt. Finns det något han kan begära att de lägger till i förhörs papper?Vad kommer en dom om ringa narkotikabrott innebära? Han håller just på at ta körkort dessutom. Känns ju hemskt att veta att han haft droger i sig och kört. Visserligen kanske inte för det mesta har legat nere pga corona så han har ju inte haft möjlighet att köra. Jobb? Skolor? Annat?Bör vi testa honom regelbundet på något sätt? Om inte annat så för körandet?Vore tacksam för snart svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har din son lämnat ett urinprov som visade positivt för cannabis. Din son nekar till att ha använt cannabis och säger att han kanske blivit drogad. Han säger även att han "bommat" cigaretter under en fest en vecka tidigare och då kan ha fått i sig substansen.

Han har nu fått hem att han antingen ska skriva under och erkänna ett strafföreläggande, i annat fall överlämnas ärendet till domstol för åtal. Enligt dig har han inte råd med det för de kommer att säga att han hade det i sig och du undrar därför om det finns något han kan begära att de lägger till i förhörspapper. Du undrar även vad en dom om ringa narkotikabrott innebär, han håller just nu på att ta körkort. Du undrar även hur det kommer att inverka på arbete, skola m.m.

Åklagaren har bevisbördan

Jag vill redan tidigt klargöra att det inte alltid är så "enkelt" att enkom för att åklagare/polis säger att din son haft narkotika i blodet kommer det att innebära att han döms. Utöver att din son måste ha brukat narkotika måste han även haft uppsåt till det. Uppsåt finns t.ex. om han valt att röka cannabis, men även om han tagit emot en cigarett och varit likgiltig inför att det kunde vara så att den innehöll någon form av narkotika. Däremot är det åklagaren som har bevisbördan, dels för att din son haft narkotika i blodet, dels avseende uppsåtet. Det torde vara ställt utom rimligt tvivel att din son haft narkotika i blodet genom att det finns en analys. Däremot är det inte säkert att uppsåtet är ställt utom rimligt tvivel.

Ett avgörande från Hovrätten för Nedre Norrland (mål nr B 176-17 meddelad den 2017-07-05) handlade om att en man stoppats vid en rutinkontroll och testats positivt för THC. Han berättade för polisen att han ett par dagar tidigare varit på en fest där han fått en hemrullad cigarett av en person som såg "skum" ut. Detta var enligt mannen det enda tillfället där han kunde fått i sig cannabis. Han hade inte haft några speciella tankar om cigaretten i fråga. Den varken luktade eller smakade något speciellt men var ovanligt stark. Tingsrätten var skeptisk till mannens historia och att omständigheterna på festen på ett starkt sätt pekade på att cigaretten skulle kunna innehålla narkotika. Risken för att få i sig förbjudna substanser var enligt rätten stor och man ansåg att han hade visat likgiltighet genom att ändå röka cigaretten, varför mannen dömdes för ringa narkotikabrott. Mannen överklagade domen till hovrätten som såg annorlunda på uppsåtsfrågan. Domstolen konstaterade att mannens egna uppgifter, som var den enda bevisningen, skulle ligga till grund för dess bedömningen. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten inte att mannen kunde anses ha haft anledning att räkna med att cigaretten han rökt skulle innehållit narkotika. Mannen ansågs av hovrätten saknat uppsåt och friades från åtalet.

Avgörande för din son är egentligen inte vad som sägs i förhör utan vad som sägs under huvudförhandlingen i domstolen. Det innebär att en misstänkt som t.ex. erkänt i ett förhör kan neka i domstolen och vice versa. Om den åtalades uppgifter skiljer sig från förhörsuppgifter kan det dock tas upp av åklagaren under huvudförhandlingen.

Din son kan kontakta polisen och begära ett förhör till och i det tydligt förklara hans ståndpunkt, att han nekar och när han tror att han fått i sig narkotikan. Vägrar han att godta strafföreläggandet kommer åklagaren sannolikt att väcka åtal och då får domstolen i slutändan avgöra om åklagaren ställt utom rimligt tvivel att din som uppsåtligen brukat narkotika. Om din son anser att han är oskyldig är min rekommendation att ha inte godtar strafföreläggandet utan låter åklagaren väcka åtal.

Vad en dom om ringa narkotikabrott innebär

En dom om ringa narkotikabrott innebär att din son kommer att dömas till böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott är normalt sett 30 dagsböter, oavsett vilken typ av narkotika det handlar om. Brottet kommer inte per automatik innebära att han diskvalificeras från arbete eller studier. Däremot händer det att arbetsgivare inför anställning begär att den arbetssökande ska lämna ett utdrag ur sitt belastningsregister av vilket det kommer att framgå att din son är dömd för ringa narkotikabrott. Det är upp till arbetsgivaren om den vill anställa någon som dömts för ringa narkotikabrott eller ej.

Vad gäller körkortet kan Transportstyrelsen vid en fällande dom välja att återkalla ett körkort eller körkortstillstånd en tid (jfr 5 kap. 3 § p5 körkortslagen). Vid bedömningen ska det dock göras en helhetsbedömning av personen och den situation som denne befinner sig i. Återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende omfattar även andra berusningsmedel än alkohol, till exempel narkotika (se prop. 1975/76:155 s. 77 f). Omständigheten att en körkortshavare dömts för narkotikabrott och även medgett enstaka bruk innebär inte i sig att denne kan anses opålitlig i nykterhetshänseende (jfr RÅ 1992 ref. 1). Det är även möjligt att Transportstyrelsen låter din son behålla körkortet/körkortstillståndet under förutsättning att han under vanligtvis ett halvårs tid lämnar urinprov som visar att han inte använder narkotika.

Det går således inte att ge ett helt klart svar på om det kommer att ske en återkallelse av körkort/körkortstillstånd. Innan Transportstyrelsen beslutar om en sådan åtgärd kommer din son att bli kontaktad med möjlighet att yttra sig. Om Transportstyrelsen beslutar om återkallelse eller att han ska lämna urinprov är det möjligt att överklaga beslutet för prövning av förvaltningsrätten.

Om det blir aktuellt med återkallelse av körkortet kan en av våra jurister hjälpa er son med att överklaga beslutet. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (503)
2021-04-13 Hur mycket böter får man för ringa narkotikabrott?
2021-04-09 Är det lagligt att odla opiumvallmo?
2021-03-31 Hur mäts straffet vid narkotikabrott
2021-03-30 Narkotikabrott och körkortstillstånd

Alla besvarade frågor (91308)