Vad ska min f.d sambo betala mig när vi ska dela upp vår bostadsrätt?

2019-06-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Om jag och min sambo fått vår bostadsrätt värderad till 825 000 kr av HSB och min sambo ska bo kvar och jag ska flytta. Hur mycket ska min f.d sambo betala mig och hur fungerar det med skatt ? Jag har betalat min del kontant 2017 nästan exakt två år sedan. Vi gav då 600 000kr. MVH
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först och främst - hur ni delar upp er gemensamma egendom är helt upp till er själva. Genom sambolagen kan en av samborna kräva att bodelning ska ske och därigenom tilldelas samborna hälften var av samboegendomen efter att skuldavräkning skett.


Jag antar att er avsikt är att dela lika på bostadsrätten. Jag antar också att ni hittills har betalat lika mycket i kontantinsats och amorteringar (eller, om ni betalat bostadsrätten direkt, att ni vid det tillfället betalade lika mycket vardera). Om detta inte är fallet, bör denna skillnad räknas med.


Vad din f.d sambo ska betala dig kan då räknas ut genom att ni helt enkelt delar värdet av bostadsrätten på hälften, dvs 412 500 kr. Sedan behöver denna summa konfigureras en aning med hänsyn till den kapitalvinstbeskattning som kommer ske i det senare ledet, dvs när din f.d sambo senare säljer bostadsrätten och gör en vinst som måste beskattas.


Detta beräknas genom att man räknar på den vinst som bostadsrätten skulle generera om den såldes den dagen då samboförhållandet upphörde. Om ni exempelvis hade sålt bostadsrätten idag hade ni (enligt de beräkningar du presenterar) gjort en vinst på 225 000 kr. Denna vinst ska kvoteras så att enbart 22/30-delar av den är skattepliktig. Det innebär att vi får följande uträkning:


225 000 kr (kapitalvinst) x 22/30 (kvotering) x 0,3 (skattesats på 30% för kapitalinkomster) = 49 500 kr. Den skatt ni hade fått betala om ni hade sålt lägenheten idag hade alltså varit 49 500 kr (jag har här också uteslutit att ni gjort några renoveringar eller förbättrande underhåll eller reparationer, vilket skulle medfört rätt till avdrag och således en annan uträkning). Denna skatt kommer din f.d sambo själv att få betala när han säljer lägenheten, så din del av summan (dvs 24 750 kr) bör subtraheras från din andel vid bodelningen.


Den summa som du ska få av din sambo borde alltså bli 412 500 - 24 750 = 387 750 kr.


Om ni dessutom gjort renoveringar (till-, ny- eller ombyggnationer som tillfört bostadsrätten någonting nytt eller underhåll/reparationer som inneburit att bostadsrätten idag är i bättre skick än vad den var när ni köpte den, så behöver ni göra lite annorlunda beräkningar. Detta är dock ämne för en annan fråga och om ni vill ha svar på det får ni gärna stilla en fråga till!Jag hoppas att du får användning av svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll