Vad ska man ta upp i ett bodelningsavtal?

2021-01-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej. Jag o min man ska skiljas. Vi har alltid haft separata ekonomier o är överens om att vad respektive har på sina konton är dennes, måste vi ändå ta upp allt i bodelningsavtalet? Alla bankkonton, ISK osv. Förutom ovan har vi en fastighet med lån på o en bil som är betald, de tar vi upp såklart, båda ska säljas o delas, föresten måste vi ens ta upp bilen i avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt korta svar på din fråga är att all egendom som kan bli föremål för delning ska tas upp i bodelningsavtalet.

Bodelning
När makar skiljer sig ska en bodelning ske (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Utgångspunkten för bodelningen är att all den egendom som är giftorättsgods ska delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som finns i äktenskapet som inte uttryckligen gjorts till enkild egendom, exempelvis genom äktenskapsförord (7 kap. 1 §, 9 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att om ni saknar äktenskapsförord som anger att era bankkonton, och alla era egna ägodelar så är dessa iallafall giftorättsgods och ska tas med i bodelningen. Har ni däremot äktenskapsförord som anger att all den egendomen är enskild egendom, behövs ingen bodelning göras för den egendomen (9 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan skrivas även under pågående äktenskap (7 kap. 3 § ÄktB).

Däremot behöver man inte använda sig av en bodelningsförättare om man utformar ett bodelningsavtal där det tydligt framgår att det gäller all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning (NJA 2013 s. 100).

Bodelningsavtal
Bodelningsavtalet kan alltså användas av makarna för att på egen hand dela upp den egendom som ska delas vid bodelningen (9 kap. 1 § 2 st ÄktB). Bodelningsavtalets syfte är då att se till att det framgår att bodelning redan har skett och ena maken inte senare kan komma och kräva bodelning. I bodelningsavtalet ska det därför framgå vilka saker man behåller och vilka man delar. Det är därför viktigt att du och din man anger att vad som finns på respektives bankkonto ska behållas av bankkontoinnehavaren för att tydligt visa att det var er avsikt. Fastigheten och bilen bör även tas upp i bodelningsavtalet eftersom även de utgör giftorättsgods.

Syftet med bodelningsavtalet är alltså att förhindra att en bodelning kan ske i ett senare skede. Det är därför viktigt att ni skriver upp precis allt, både det ni behåller själva och det ni tänker dela på. Man kan beskriva det som att ni skriver ner er överenskommelse ur bevishänseende i händelse av en framtida tvist.

Avtal
Avtalet ska skrivas under av er båda och anmälas hos Skatteverket (9 kap. 1 § 2 st ÄktB). Trots överenskommelsen mellan dig och din man kan däremot alltid talan om oskälighet väckas, om exempelvis någon part anser att avtalet blivit oskäligt av senare uppkomna omständigheter (36 § Avtalslagen). Ett exempel på när ett avtal eventuellt kan vara oskäligt är om uppdelningen av giftorättsgodset är väldigt ojämn vilket lett till att en part har gynnats orimligt mycket.

Sammanfattning
I ert bodelningsavtal är det bäst om ni tar upp all den egendom som ni ska dela upp eller behålla själva. Det är viktigt i händelse av en framtida tvist om en av er menar på att den muntliga överenskommelsen ni hade inte alls stämde. Avtalet gäller sedan och ingen annan bodelning kan ske. I vissa fall kan dock avtalet ändras om oskälighet uppstått.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2902)
2021-10-28 Får man andelen av huset man äger i en bodelning eller delas det lika mellan båda makarna?
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?

Alla besvarade frågor (96584)