Vad ska man göra när styrelsen inte kallar till någon årsstämma?

2020-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan en styrelse i en förening besluta att inte ha ett årsmöte fast det står i stadgarna att man ska ha det vart året innan nov slut. Vi medlemmar har förslag på nya styrelsemedlemmar och dom som är på omval i styret har sagt att dom inte vill avgå.. Så om man ställer in årsmötet vad gör man med dom styrelsemedlemmarna som ska upp till omval? Då kan vi inte välja in nya styrelsemedlemmar? Är det rätt att den gamla styrelsen bara ska fortsätta? Vad kan jag som medlem göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror ganska mycket på vad det är för typ av förening du är medlem i.

I fråga om bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar gäller 6 kap. 16 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar (se 9 kap. 14 § bostadsrättslagen). Däri står det att om styrelsen inte kallar till stämma trots att det framgår av exempelvis stadgarna, har man som medlem möjlighet att vända sig till Bolagsverket och ansöka om att de ska kalla till en stämma.

Gäller det en samfällighetsförening så är det istället Länsstyrelsen som man vänder sig till och begär att de kallar till en stämma (47 § tredje stycket lag om förvaltning av samfälligheter).

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?