Vad ska man göra när skolan inte bryr sig om att det förekommer hot, trakasserier och droger under skoltid?

FRÅGA
Hej, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag har en lilla syster som går i sjuan, det har visat sig att hon och ett stort antal andra elever på den skolan rökt bland annat hasch under skoltid. Vår pappa har pratat med flertal ur skolans personal mer än en gång om detta. De ger ingen som helst respons. De beter sig precis som om de redan visste men inte gjort något åt saken. Pappa fick reda på detta via min lilla systers mamma, då min syster råkat försäga sig. Kan inte svara hur det gick till då jag inte har någon som helst nära kontakt med henne, eftersom hon är inte min vårdsanhavare. Tidigare i år drog även tre elever undan min lilla syster i korridorren, där de sa att de skulle knivhugga och stampa henne till döds. Vilket min syster sa till pappa direkt då hon blev väldigt rädd. Pappa bokade då ett möta med skolans kurator samt min systers klassföreståndare. Vilket de inte brydde sig om heller. Just det ärendet ligger just nu hos polisen och jag är inte säker på hur det behandlas men jag antar att det gör det. Så en av sakerna jag gör är att kontakta er, sedan har jag gjort en anonym anmälan till polisen, då jag vet vem droger och cigaretterna kommer ifrån. Det är en som gick med mig i min grundskola, jag vet att han inte är 18 år och för att vara extra säker kollade jag upp det innan jag ringde polisen för att ha så mycket information som möjligt. Snälla skulle uppskatta vilken hjälp som än går, liten som stor. Tack på förhand. Med vänlig hälsning orolig syster
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad har skolan för ansvar?
Skolor har ett övergripande ansvar för att främja elevers hälsa och utveckling, vilket däri innefattar att man ska se till att vidta hälsofrämjande åtgärder för att bland annat motverka drog- och alkoholmissbruk (2 kap. 25 § skollagen). Skolan ska i detta arbete samverka med bland annat socialtjänsten och också vidta riktade åtgärder mot specifika elever för att undanröja hinder för deras fortsatta lärande och utveckling, vilket kan utgöras av att eleven använder droger på skoltid.

Skolan ska utöver hälsofrämjande åtgärder också se till så att skolmiljön präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 § skollagen). Det innebär att skolan har en skyldighet att bland annat motverka förekomsten av våld, hot, trakasserier eller annan typ av mobbning eleverna emellan.

Det faktum att skolan i det här fallet visat likgiltighet både när det kommer till droganvändning på skoltid och att elever uttalat grova hotelser till andra elever visar att de brustit i att uppfylla sina ansvarsområden.

Vad kan du göra?
Skolinspektionen är tillsynsmyndigheten för all skolverksamhet och ska se till så att skolorna verkar för att uppnå de mål som lagen föreskriver (26 kap. 3 § skollagen). Ett alternativ är således att anmäla skolan till Skolinspektionen. Hur man gör en anmälan går att läsa på Skolinspektionens hemsida. Innan ni gör detta rekommenderar jag dock att ta kontakt med rektorn och informera dem om att skolan kan komma att anmälas. På så sätt kan det förhoppningsvis fungera som ett påtryckningsmedel.

Ett alternativ till Skolinspektionen är att ta kontakt med den huvudman som driver skolan. Rör det sig om en kommunal skola ska ni ta kontakt med den ansvariga nämnden i kommunen, vilket ni enklast gör genom att ta kontakt med kommunen och be dem hänvisa er vidare till de ansvariga. Om det däremot är en friskola ska ni ta kontakt med själva företaget.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (256)
2020-02-27 Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?
2020-02-22 Sänkning av ett högskolebetyg
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

Alla besvarade frågor (77537)