Vad ska man göra när man fått påminnelse för kravbrev om fildelning?

2018-09-20 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej ! Hen fick för några månader sedan kravbrev från Njord Lawfirm om att betala in 4500:- i en förlikning där hen påstås ha laddat ner en film. På er sida uppmanas att inget göra, vilket därför inte gjorts.Men så kom en påminnelse. Om ärendet : Hen besitter inte de kunskapen som krävs för att fildela. Henns ekonomi är dålig, och summan överstiger 1 månadslöner. (Men spelar det någon roll ?)Då hen är kroniskt sjuk och av dom ekonomiska skäl, innan breven kom, lagt ner det abonnemang som det påstådda brottet skedde via.Vad vi är rädda för är att ärendet går vidare, och att hen hamnar i än mer svårigheter. Vi kan inte säger att filmen inte har fildelats via IP-numret. Kunskapen att fildela finns, bla. i bekantskapskretsen, MEN den finns INTE hos hen som är den som står som ansvarig. Men är det något som skulle hålla i en rättslig process ? För att ärendet inte ska gå till Inkasso överväger vi att skicka en bestridan, men kanske det "väcker den björn som sover" ? Ska vi invänta det mycket troliga Inkasso brevet och först efter det bestrida, eller är det då försent ? Vad är sannolikheten att dom drar en sjuk person med minimal inkomst till domstol ? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En påminnelse om ett förlikningserbjudande/kravbrev är i princip just vad det låter som. Det är således en kopia på det som tidigare tillsänts dig med förhoppning/krav om att du ska betala. Jag kommer i mitt svar till dig att dela upp dina frågor och besvara dem var för sig.

Hen besitter inte de kunskapen som krävs för att fildela. Henns ekonomi är dålig, och summan överstiger 1 månadslöner. (Men spelar det någon roll ?)

Vilken summa kravet avser i förhållande till månadslön är inget som tas i beaktande när advokatbyråerna skickar ut kravbrev/förlikningserbjudande. Det kan dock vara av intresse för det fall att ärendet dras till domstol och vederbörande skulle förlora.

Tvistemålet är ett s.k. dispositivt tvistemål vilket innebär att parterna själva kan komma överens om en summa (dvs. i teorin kan den som blivit anklagad för fildelning kontakta advokatbyrån för att komma överens om en lägre summa att förlikas via). De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB).

Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om Njord Lawfirm skulle vinna ett ordinärt tvistemål mot den du frågar för kan hen bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader, samt även sina egna om hen anlitat ett ombud. Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle den du frågar för förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som hen står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål. I förenklade tvistemål blir man i regel bara ersättningsskyldig för en timmes rättslig rådgivning (samt eventuellt vissa andra kostnader).

Då hen är kroniskt sjuk och av dom ekonomiska skäl, innan breven kom, lagt ner det abonnemang som det påstådda brottet skedde via. Vad vi är rädda för är att ärendet går vidare, och att hen hamnar i än mer svårigheter. Vi kan inte säger att filmen inte har fildelats via IP-numret. Kunskapen att fildela finns, bla. i bekantskapskretsen, MEN den finns INTE hos hen som är den som står som ansvarig. Men är det något som skulle hålla i en rättslig process ?

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.

Även åsikterna huruvida man ska betala kravbreven eller inte går isär. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.

Enligt advokatbyråerna kvittar det således att den du frågar för inte har kunskapen att fildela. Det bör dock uppmärksammas att bara för att advokatbyråerna påstår det behöver det inte innebära att en domstol skulle resonera likadant. Det är heller ej prövat i svensk domstol om man är ersättningsskyldig för fildelning som sker enbart för att man är abonnentinnehavare.

För att ärendet inte ska gå till Inkasso överväger vi att skicka en bestridan, men kanske det "väcker den björn som sover" ?

Huruvida ett bestridande av kravbrevet "väcker den björn som sover" är tyvärr omöjligt att svara på. Däremot har hen ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om hen vill bestrida ärendet är att så görs om ärendet går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att hen ska göra sådant bestridande skriftligt och spara kopia på det som skickats. En god idé är att bestrida per e-post eller rekommenderat brev, så hen kan bevisa att kravet faktiskt har bestridits.

Ska vi invänta det mycket troliga Inkasso brevet och först efter det bestrida, eller är det då försent ?

Det är inte för sent att bestrida ett krav när det skickats till inkasso. Om den du frågar för bestrider kravet från inkasso får fordringen enligt god inkassosed inte skickas till Kronofogden. Om hen bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot vederbörande. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om hen är betalningsskyldig och till vilket belopp.

Vad är sannolikheten att dom drar en sjuk person med minimal inkomst till domstol ?

Det går tyvärr inte att besvara vad sannolikheten är för att de ska stämma en sjuk person med låg inkomst till domstol. Det är i slutändan upp till rättighetsinnehavaren och dennes ombud vilken bedömning som görs.

Avslutande råd

Jag vill uppmärksamma er på att ett sätt att gå vidare är att vederbörande betalar förlikningserbjudandet/kravbrevet hen blivit påmind om. Betalar hen är just det ärendet avklarat och hen slipper fler eventuella krav i ärendet, risk för stämning till domstol m.m. Jag har full förståelse för att hen kanske inte vill betala, inte kan betala och som i ert fall anser sig oskyldig.

I slutändan är det upp till den du frågar för om hen anser det värt att betala den begärda summan eller ej. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.

Skulle ärendet sändas till inkasso och hen bestrider det kan Njord, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot hen. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om hen är betalningsskyldig och till vilket belopp. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat i ett civilrättsligt mål att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.

Avslutningsvis måste poängteras att det inte är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatbyrån väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan den du frågar för vara en av de som stäms. Skulle ärendet gå vidare och hen skulle bli stämd rekommenderar jag att du anlitar en jurist som företräder dig. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (690)
2019-03-19 Får jag skriva om workshopövningar i min bok, trots att jag inte vet vem som har kommit på dem m.m.?
2019-03-18 Vad är det för skillnad på upphovsrätt och mönsterskydd för brukskonst?
2019-03-17 Avbilda fotografier av varumärken
2019-03-17 Varumärkesskydd

Alla besvarade frågor (66940)