Vad ska man göra när ex vägrar lämna tillbaka egendom?

FRÅGA
Mitt snart blivande ex man har tagit mitt mc hjälm och vägrar lämna tillbaka eller betala ut motsvarande summa för den. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I detta fall kan brotten stöld (8 kap 1§ Brottsbalken (BrB)) eller olovligt förfogande (10 kap 4§ BrB) bli aktuella. Detta då stöld innebär att någon olovligen tillägnar sig egendom och att tillgreppet innebär skada. Med olovligt förfogande menas att den som har egendom i sin besittning (ditt ex), men vars äganderätt tillkommer annan (dig), vidtagit åtgärder där egendomen tagits ifrån dig. Att han vägrar lämna tillbaka din hjälm som han har i sin besittning är exempel på sådana åtgärder.

Det jag skulle rekommendera dig att göra nu är att göra en ansökan om särskild handräckning hos Kronofogden då de rent praktiskt kan hjälpa dig att återfå egendomen. Detta kan göras här: https://www.kronofogden.se/Handrackning.html. Alternativt att du polisanmäler stölden och det olovliga förfogandet.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (668)
2021-01-21 Medhjälp till stöld
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88466)