Vad ska man göra när en vårdnadshavare förhindrar umgänge mellan barnet och den andra föräldern ?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga gällande min sambo och hans barn med sitt ex. De har separerat och bor på olika orter. De har delad vårdnad, dock bor barnet i fråga hos den andra föräldern och min sambo önskar få hjälp då den andra föräldern motsätter sig så fort frågan kommer upp att barnet skall komma hit. Det finns ingen ordentlig anledning till varför exet motsätter sig frågan gällande umgänget mer än att exet har ett mycket stort kontroll behov. Vad kan han göra för att få en bättre relation med sitt barn? Kan man kräva att barnet bor på båda orterna? Är det en fråga om egenmäktigt förfarande? eller skall han ansöka om ensamvårdnad?Det är mycket svårt för dem att diskutera och det blir oftast bråkigt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Kan föräldrarna inte komma överens om hur umgänget ska se ut genom exempelvis samarbetssamtal beslutar domstolen om detta. Talan förs av den förälder som vill umgås med sitt barn (6 kap. 15 a § föräldrabalken) . Den föräldern som barnet bor tillsammans med har en skyldighet att underlätta för barnet så att barnet kan träffa den andra föräldern. Om en förälder utan en godtagbar anledning förhindrar umgänge mellan barnet och den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan vara ett tecken på att vårdnaden eller boendet bör ändras.

Barnets boende kan ändras till ett växelvis boende om det anses förenligt med barnets bästa (6 kap. 14 a § föräldrabalken). För att ett växelvis boende ska kunna fungera är några av kriterierna att föräldrarna bo någorlunda nära varandra och ha en god samarbetsförmåga. Kan inte föräldrarna avtala om barnets boende är det rätten som beslutar om detta.

Situationen i ditt fall

Det låter som att din sambos ex på alla vis försöker förhindra ett umgänge mellan barnet och din sambo. Genom att aktivt förhindra umgänge kan man göra sig skyldig till umgängessabotage vilket pekar på att boende eller vårdnaden bör ändras. Ett första steg för din sambo och hans ex vore att gå på samarbetssamtal för att få hjälp att nå en överenskommelse om barnets boende och umgänge. Din sambo kan vända sig till kommunen för att ansöka om samarbetssamtal. Har barnets föräldrar ändå svårt att komma överens kan man vända sig till domstol för att få umgänget och boendet reglerat i en dom.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1582)
2020-12-04 Vilka möjligheter har barnens mamma att söka enskild vårdnad när jag gifter om mig?
2020-12-03 Han vägrar låta mig ha barnen. Vad ska jag göra?
2020-12-02 Kan ett rättsligt föräldrapar vara av samma kön?
2020-11-30 Vårdnadshavare som vägrar lämna ifrån sig barnet efter umgängestillfällena

Alla besvarade frågor (86938)