Vad ska man göra när en f.d sambo bor kvar i det gemensamma huset och man själv får stå för husets alla kostnader?

FRÅGA
Hej Jag lämnade min sambo december 2018. På grund av att han varit våldsam kunde jag inte bo kvar i vårt gemensamma hus. Jag har flyttat runt och bytt tillfällig bostad 3 gånger sedan dess. Jag sökte bodelningsförrättare hos tingsrätten då exsambon och jag inte har kunnat föra en konstruktiv dialog om bodelning. Jag fick avslag i både tingsrätten och hovrätten, pga att vi har samboavtal. Jag betalar hälften av alla kostnader som berör huset och har gjort under hela tiden. Eftersom det mesta står i mitt namn är jag tvungen. Exsambon ställer till bråk varje månad när han ska föra över pengar. Nu har jag ordnat så att det som står i hans namn-el och kommunens avgifter ska komma till honom som pappersfaktura. Detta har gjort att han nu hotar med att gå till kronofogden för att få betalt för dessa fakturor. Jag har funderat på att söka kvarsittningsrätt men har förstått att det blir svårt då jag varit tvungen att hålla mig borta från bostaden. Har bara fått med mig kläder och hygienartiklar. Exsambon har nu bytt lås på huset. Dock har sambon inte råd att bo i huset om jag inte är med och betalar. Jag har anmält exsambon till polisen för hot och misshandel. Det lades ner i brist på bevis. Han är nu anmäld för ofredande och hot igen. Jag har inge förhoppning längre om att få någon hjälp av rättssystemet. Frågorna är: är det någon idé för mig att ansöka om kvarsittning? Några andra råd till mig i den situationen jag är i?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte har någon information om hur samboavtalet faktiskt ser ut är det svårt för mig att ge ett träffsäkert svar på dina frågor. Jag kan därmed bara ge dig några allmänna förslag på tillvägagångssätt som du kan ta till i situationen.

Verkställa samboavtal hos Kronofogden
Eftersom en bodelningsförrättare inte anordnades av domstolen så tyder det på att allt redan är reglerat i samboavtalet. Detta innebär att det också kan verkställas via Kronofogden genom särskild handräckning när det rör egendom samt betalningsföreläggande när det rör pengar (4 § och 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I fråga om din rätt till bostaden kan du även se till att få den f.d sambon avhyst genom vanlig handräckning (3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Hur du ansöker om särskild handräckning, betalningsföreläggande och vanlig handräckning går att läsa på Kronofogdens hemsida (här, här och här).

Vid betalningsföreläggande och vanlig handräckning så måste du väcka talan i tingsrätt i det fall din f.d sambo bestrider ansökan (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I fråga om särskild handräckning kommer dock Kronofogden själv att kunna ta ställning till huruvida du ska beviljas åtgärden eller inte, även om din f.d sambo bestrider (43 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning).

Jämkning av samboavtal
Om ett samboavtal ter sig orimligt är det möjligt att få det ändrat eller helt ogiltighetsförklarat enligt 9 § tredje stycket sambolagen. Detta kan dels ske med hänsyn till förhållanden som förelåg när avtalet ingicks men också senare inträffade förhållanden. Vid bedömningen tar man dels sikte på parternas ekonomiska förhållanden (exempelvis om någon blir väldigt missgynnad på grund av avtalet) men också om huruvida samboavtalet speglar parternas syfte med hänsyn till senare förhållanden. Dock ska denna lagregel användas sparsamt, vilket innebär att det krävs ganska mycket för att domstolen ska tillämpa den.

Begär att han köper ut dig alternativt begär försäljning av huset
Eftersom ni äger huset gemensamt kan det vara så att lagen om samäganderätt aktualiseras, vilket innebär att ni äger huset 50 % var. I det fallet kan du begära att han köper ut din andel av huset. Skulle han vägra eller göra sig otillgänglig kan du begära om att huset ska tvångsförsäljas (6 § lagen om samäganderätt). Detta gör du hos närmaste tingsrätt. Hur en sådan ansökan ska utformas kan du dels fråga tingsrätten om, men också läsa i 5 § och 6 § lag om domstolsärenden.

Är det någon idé att ansöka om kvarsittning?
Vid frågan om en av sambona ska ha rätt till kvarsittning är utgångspunkten vem av dem som har mest behov av bostaden under bodelningen (28 § sambolagen). Den bedömningen kan dels ta sikte på vilka bostadsmöjligheter man har på andra håll. Att du haft möjlighet att bo någonstans överhuvudtaget under tiden han haft huset är dock i sig ingen omständighet som nödvändigtvis innebär att du inte kan bedömas ha störst behov av bostaden. Det beror helt på vilka möjligheter han å andra sidan har.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2631)
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?
2020-05-27 Vad ingår i en bodelning mellan sambor?
2020-05-27 Bodelning sambor - gemensam bostad
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?

Alla besvarade frågor (80334)