Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?

2019-11-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga ang avtal på familjerätten. Jag & min yngstas dotter pappa har ett skriftligt avtal på familjerätten där umgänget är skrivit på 2 dygn i veckan att dottern på 2,5 år ska vara hos fadern. Står även i avtalet att fadern ska lämna drogtest konturnerligt, vilket INTE görs!! Senast han lämnade var i augusti. Vad har jag för rättigheter som mamma när det inte följs, när jag får saker till mig av andra männiksor att de tror han återfallit i missbruk & han inte följer det som är avtalat. Jag VET att jag har en skyldighet att skydda mitt barn att inte utsättas men snälla vad gäller när ett avtal inte följs som finns skriftligt hos familjerätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Umgängesavtal går att verkställa
Har man ett avtal om umgänge är det möjligt att verkställa detta genom att vända sig till tingsrätten där barnet bor (21 kap. 1 § tredje stycket föräldrabalken). Domstolen kommer då att först se om det går att få personen att på frivillig väg uppfylla avtalet (21 kap. 2 § föräldrabalken). Om detta inte går vägen, så kan domstolen besluta om att förelägga personen om vite att fullgöra avtalet, vilket innebär att personen får betala en form av böter tills personen gör det som avtalet säger (21 kap. 3 § föräldrabalken).

Det går att få umgängesavtalet ändrat eller upphävt
Om det kan visas att han återfallit i missbruk går det även att få avtalet om umgänge ändrat alternativt upphävt i det fall det är mer förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Detta genom att väcka talan i domstol. Domstolen kan då besluta om exempelvis umgängesstöd, om det är så att personen faktiskt missbrukar.

Du kan även vända dig till socialtjänsten i din kommun och göra en anmälan om att det finns misstanke att din dotter far illa hos sin pappa. De kan i så fall undersöka ryktena om hans drogmissbruk närmare.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82647)