Vad ska jag tänka på när jag skriver en reklamation?

Hejsan!

Vi lät renovera vårt badrum 2015. Byggarna var anslutna till Säker vatten etc. Nu idag, 170518, upptäcker jag vattenläcka via skvallerröret. Mitt försäkringsbolag Folksam säger att jag ska skriva en reklamation till badrumsfirman.

Jag vill veta om jag behöver uttrycka mig på nåt särskilt sätt när jag skriver, så att de inte kan slingra sig undan ansvaret.


Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du behöver inte oroa dig över att formulera dig på något speciellt sätt. När du skriver din reklamation är det dock viktigt att du är tydlig, att du får med alla relevanta uppgifter och att du skriver så utförligt som du kan.

Förslag på innehåll:

• Vad du reklamerar

• Skälet till reklamationen, det vill säga att ett röret inte håller tätt. Förslagsvis kan du i första hand hävda att tjänsten har utförts felaktigt och att det därför har börjat läcka (9 § konsumenttjänstlagen). I andra hand kan hävdas att det varit fråga om materialfel då ett rör förväntas hålla längre än två år (16 § konsumentköplagen).

• Information om arbetet som utfördes. Exempelvis när arbetet beställdes, påbörjades och avslutades. Information om vad arbetet avsåg, vad det kostade och vad ni kom överens om. Har ni kvitton eller faktura är det bra att använda som underlag.

• Vilken åtgärd du önskar från företaget. I första hand har företaget rätt att avhjälpa felet, vilket förmodligen också är det du vill.

För att kunna åberopa att tjänsten eller varan är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet. Reklamerar du inom två månader anses underrättelsen ha skett i tid.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till med din reklamation!

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo