Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

2020-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har umgängesrätt med min dotter på pappret men enligt pappan har jag inte det har pågått en strid nu i 5 år och jag orkar inte mer Jag har ett förflutet missbruk sen 10 år tillbaka och min dotter är 8 år ? Alltså innan hon blev född ! Jag valde att lämna min dotters pappa och har nu träffat en ny sen 4 år enligt pappan beror allt på honom och jag är tvungen att ljuga om "mitt så kallade" liv Jag undrar vad jag kan göra mer och jag har gjort /gör allt för att jag åtminonde ska få träffa henne Hjälp mig för varken advokat eller familjerätten verkar kunna det ? Han fick ensam vårdnad då han avsökte om det sen 5 år och då har man väl ändå ett ansvar ? Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Exakt hur umgänget ska se ut bestäms med hänsyn till barnets bästa. Försöker en förälder aktivt att förhindra umgänge mellan barnet och den andra föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Jag uppfattar din fråga som att det redan finns en befintlig dom eller ett avtal på hur umgänget ska se ut men som inte efterföljs av pappan.

Efterföljs inte en dom om umgänget kan man ansöka om verkställighet i tingsrätten. Ansökan görs i den ort där barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § föräldrabalken). Innan rätten beslutar om verkställighet, får den uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska lämna ifrån sig barnet (21 kap. 2 § föräldrabalken). Verkställigheten kan förenas med vite (21 kap. 3 § föräldrabalken).

Situationen i ditt fall

Eftersom en dom eller ett beslut om umgänget inte följs och du inte har lyckats lösa situationen genom samarbetssamtal på familjerätten bör du hos tingsrätten ansöka om verkställighet. Umgängessabotage kan även indikera att vårdnaden eller boendet bör ändras om det skulle uppkomma en sådan tvist i framtiden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88411)